FUNDOWANE PRZEZ KAZIMIERZA WIELKIEGO WROTA KATEDRY WAWELSKIEJ PO KONSERWACJI
1_516_fundowane-przez-kazimierza-wielkiego-wrota-katedry-wawelskiej-po-konserwacji.jpg
Około 650 lat liczą sobie wrota w południowym wejściu do katedry na Wawelu, które wróciły na swe miejsce z pracowni konserwatorskiej. Drzwi zdobione monogramami fundatora to świadectwo podniesienia wawelskiej świątyni do rangi symbolicznego Ołtarza Ojczyzny przez ostatnich Piastów na polskim tronie.
 
Obite blachą, bogato zdobione drzwi to pamiątka zaangażowania króla Kazimierza Wielkiego w zakończenie gotyckiej przebudowy katedry na Wawelu, którą zainicjowano w 1320 roku za panowania jego ojca – Władysława Łokietka. Wrota pochodzą najprawdopodobniej sprzed 1364 roku, kiedy uroczyście konsekrowano przebudowaną świątynię. Wspierana przez dwóch ostatnich Piastów na tronie polskim przebudowa katedry zbiegła się z nadaniem jej charakteru Ołtarza Ojczyzny (Ara Patriae) – miejsca koronacji królewskich, pochówków monarszych, celebracji największych tryumfów i składania trofeów wojennych. Królewski, a zatem państwowy charakter katedry podkreślono m.in. w prowadzących doń od frontu i od południa drzwiach poprzez umieszczenie na nich godła Królestwa Polskiego i zwielokrotnionego, zwieńczonego koroną monogramu K, upamiętniającego króla Kazimierza Wielkiego.
 
Konserwacja zabytkowych drzwi z fundacji Kazimierza Wielkiego była ostatnim etapem kompleksowej odnowy południowej elewacji katedry na Wawelu. W trakcie prowadzonych przez dr Elżbietę Nosek badań metaloznawczych potwierdzono autentyczność metalowych partii tego zabytku (drewno pochodzi z wieku XIX). Konserwatorom udało się również ustalić jego pierwotną kolorystykę. Drzwi miały barwę malachitową, którą w trakcie renowacji prowadzonej pod kierunkiem Sławomira Odrzywolskiego na przełomie XIX i XX wieku zmieniono na czarno-grafitową. Po dodatkowej kwerendzie w źródłach pisanych, która potwierdziła ustalenia konserwatorów, postanowiono przywrócić drzwiom oryginalną kolorystykę, stosując do tego farby z domieszką sproszkowanego malachitu. Jak się przypuszcza, tę samą barwę miały również główne drzwi do katedry w wejściu zachodnim, które dopiero czekają na swą odnowę.
Więcej zdjęć: Południowa elewacja katedry wawelskiej. Odnowione drzwi w południowej elewacji katedry wawelskiej. Odnowione drzwi w południowej elewacji katedry wawelskiej. Monogramy K na drzwiach w południowej elewacji katedry wawelskiej.


Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa


ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków
NIP: 676-10-43-167
e-mail: biuro@skozk.krakow.pl

tel.: 12 422 69 99, 12 422 53 99, 12 422 53 68, 12 430 64 42
fax: 12 422 06 77

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00


Strona główna  |  O SKOZK  |   Źródła finansowania  |  Odnowione zabytki  |  Edukacja  |  Nagrody i wyróżnienia  |  Media  o nas  |  Filmy  |  Pytania  |  Akty prawne  | Formularze wniosków | Linki | Kontakt