INNOWACYJNA METODA POZWOLIŁA ZABEZPIECZYĆ PÓŁNOCNE STOKI WAWELU
1_673_innowacyjna-metoda-pozwolila-zabezpieczyc-polnocne-stoki-wawelu.jpg
8 grudnia 2015. Przy wsparciu Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa zakończono odnowę muru obwodowego Zamku Królewskiego od strony ulicy Kanoniczej – kolejny etap prac przy fortyfikacjach wzgórza wawelskiego.

Prace na północnych stokach Wawelu, biegnących od strony Starego Miasta wzdłuż ulicy Podzamcze, rozpoczęto w 2011 roku. Bezpośrednim impulsem do ich podjęcia było radykalne pogorszenie stanu tzw. muru cegiełkowego wzdłuż reprezentacyjnej drogi prowadzącej od wylotu ul. Kanoniczej ku Bramie Herbowej. Mur ten zawdzięcza swą nazwę kamiennym tabliczkom upamiętniającym darczyńców, którzy przyczynili się w latach 1921–1936 do odnowy Zamku Królewskiego. Konserwatorom wzgórza wawelskiego problem sprawiał wypływ penetrującej mur zasolonej wody z wału ziemnego na północnym stoku Wawelu. Naruszona została struktura muru, a pojawiające się  wykwity solne fatalnie wpływały na estetykę głównego podejścia na Wawel.

W celu zabezpieczenia muru postanowiono wydrążyć na stoku wzgórza studnię odprowadzającą wody opadowe z wału ziemnego, zmniejszając tym samym ich napór na wypełnioną gruzem warstwę dylatacyjną oddzielającą mur od stoku. Lico muru zostało zdjęte, a następnie osadzone z zachowaniem dystansu na specjalnym stelażu. Powstała w ten sposób wewnątrz konstrukcji warstwa powietrzna oraz specjalnie utworzone szczeliny w dolnych partiach muru zapewniają odprowadzanie wsiąkającej wody i wentylację wnętrza muru. W 2011 roku rozwiązanie to wypróbowano na pierwszym, dwudziestometrowym odcinku muru cegiełkowego. Przez kolejny rok specjaliści z Zamku Królewskiego obserwowali efekty przyjętego rozwiązania i badali jego skuteczność. Pozytywny wynik tego monitoringu dał zielone światło odnowie dalszej części muru cegiełkowego (2013 rok) i reszty fortyfikacji wzdłuż podjazdu do bramy wjazdowej pod Kurzą Stopką (2015 rok). Koszt prac na północnych stokach Wawelu i przy murze obwodowym to w sumie blisko 2 mln zł. Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa wsparł to zadanie dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w łącznej wysokości blisko 800 tys. zł.

W 2015 roku środki Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa wspierały także inne prace na Wawelu, w tym zakończenie odnowy Baszty Złodziejskiej, badania archeologiczne poprzedzające remont stoków wzgórza, prace we wnętrzach archikatedry i konserwację sarkofagu króla Stefana Batorego.
Więcej zdjęć: fot. Paweł Krzan fot. Paweł Krzan fot. Paweł Krzan fot. Paweł Krzan fot. Paweł Krzan


Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa


ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków
NIP: 676-10-43-167
e-mail: biuro@skozk.krakow.pl

tel.: 12 422 69 99, 12 422 53 99, 12 422 53 68, 12 430 64 42
fax: 12 422 06 77

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00


Strona główna  |  O SKOZK  |   Źródła finansowania  |  Odnowione zabytki  |  Edukacja  |  Nagrody i wyróżnienia  |  Media  o nas  |  Filmy  |  Pytania  |  Akty prawne  | Formularze wniosków | Linki | Kontakt