KOMUNIKAT: ZMIANY W ZASADACH UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIA Z NFRZK
1_781_komunikat-zmiany-w-zasadach-ubiegania-sie-o-dofinansowania-z-nfrzk.jpg
7 maja 2018. Społeczny Komitet nie przeprowadzi naboru wniosków o przyznanie w roku 2019 dofinansowań w ramach priorytetu operacyjnego „IV. Obiekty mieszkalne i usługowe”. To nie jedyna zmiana związana z wnioskowaniem o przyznanie dofinansowań z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

Nabór wniosków o przyznanie w roku 2019 dofinansowania z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa rozpocznie się z chwilą opublikowania na stronie www.skozk.pl stosownych formularzy wniosków, co nastąpi w czerwcu bieżącego roku. Nabór będzie prowadzony do 30 września 2018 roku.

W stosunku do praktyki ubiegłych lat Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa wprowadza następujące zmiany w naborze wniosków:

1) zawieszenie na rok 2019 możliwości ubiegania się o dofinansowania w ramach priorytetu operacyjnego „IV. Obiekty mieszkalne i usługowe”.
Wnioski dotyczące prac planowanych w roku 2019 w obiektach mieszkalno-usługowych nie będą rozpatrywane z uwagi na brak środków przeznaczonych na ten cel w wieloletniej prognozie finansowej Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Powrót do finansowania zadań w obiektach tej kategorii będzie możliwy od roku 2020, w oparciu o wnioski składane w roku 2019. W sytuacjach nadzwyczajnych, związanych ze stanem awaryjnego zagrożenia zabytku pełniącego funkcje mieszkalne lub usługowe (np. w przypadku zagrożenia katastrofą budowlaną) o wsparcie prac ratunkowych ubiegać się będzie można w roku 2019 na podstawie wniosków składanych po 1 stycznia 2019 roku. Wnioski tego rodzaj będą rozpatrywane na bieżąco, w miarę posiadanych przez SKOZK środków. Nabór wniosków w ramach pozostałych priorytetów operacyjnych objętych konkursowym trybem rozpatrywania pozostaje bez zmian;

2) przesunięcie na moment złożenia wniosku (30 września 2018 roku)
obowiązku udokumentowania posiadania kompletu ważnych pozwoleń na budowę i pozwoleń konserwatorskich lub postanowień niezbędnych do realizacji wnioskowanego zadania lub przynajmniej wystąpienia o wydanie pozwolenia konserwatorskiego. Tym samym zrezygnowano z istniejącej w latach ubiegłych możliwości uzupełniania wniosków o te dokumenty do końca roku złożenia wniosku.

Podstawa prawna: Uchwała Nr 3/2018 SKOZK z dn. 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej NFRZK na lata 2018–2021 – objęcia dofinansowaniem przedsięwzięć wieloletnich etapowanych NFRZK na lata 2018–2020; Uchwała Nr 2/2018 Prezydium SKOZK z dn. 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Zasadach finansowania prac w obiektach zabytkowych ze środków NFRZK.


Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa


ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków
NIP: 676-10-43-167
e-mail: biuro@skozk.krakow.pl

tel.: 12 422 69 99, 12 422 53 99, 12 422 53 68, 12 430 64 42
fax: 12 422 06 77

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00


Strona główna  |  O SKOZK  |   Źródła finansowania  |  Odnowione zabytki  |  Edukacja  |  Nagrody i wyróżnienia  |  Media  o nas  |  Filmy  |  Pytania  |  Akty prawne  | Formularze wniosków | Linki | Kontakt