LISTA ZABYTKÓW, W ODNOWIE KTÓRYCH SKOZK BĘDZIE UCZESTNICZYŁ W 2014 ROKU
1_551_lista-zabytkow-w-odnowie-ktorych-skozk-bedzie-uczestniczyl-w-2014-roku.jpg
Zebranie Plenarne Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa przyjęło plan odnowy zabytków Krakowa na rok 2014 ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

W ramach czterech priorytetów operacyjnych (I. Obiekty użyteczności publicznej; II. Obiekty sakralne; III. Obiekty mieszkalne i usługowe; IV. Kaplice grobowe, nagrobki i pomniki cmentarne) SKOZK przyznał dotacje do największej w historii liczby 162 zadań, przewidzianych do realizacji w 119 obiektach zabytkowych. Łączna wartość objętych dotacjami prac wyniesie ponad 60,2 mln zł. Ponad połowę kosztów zaplanowanych zadań pokryją beneficjenci, reszta – dokładnie 49,81% – pochodzić będzie w skali całego planu z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. 

Poniżej publikujemy wykaz udzielonych dotacji oraz listy rankingowe wniosków z podziałem wg priorytetów operacyjnych, z wyodrębnieniem wniosków rozpatrywanych w ramach działań szczegółowych (w ramach priorytetu I – „I.1. Twierdza Kraków”; III. – „III.1 Drogi na Wawel” i „III.2 Podgórze”, IV. – „IV.1 Stary Cmentarz Podgórski”). Każda lista rankingowa podzielona jest na wnioski przewidziane do objęcia dotacją (z wyłączeniem oznaczonych gwiazdkami wniosków, które mimo wysokiej oceny punktowej otrzymały rekomendacje negatywne zespołów sterujących), wnioski umieszczone na listach rezerwowych oraz wnioski rozpatrzone negatywnie. Brak wniosku w wykazie dotacji oraz na listach rankingowych oznacza, że zaszły przeszkody formalne uniemożliwiające jego rozpatrzenie, określone w § 12 ust. 2 Zasad finansowania prac w obiektach zabytkowych ze środków NFRZK. W najbliższych dniach wszyscy wnioskodawcy otrzymają drogą pocztową oficjalną informację o zapadłych rozstrzygnięciach.

Pragniemy zwrócić uwagę, że listy rankingowe mają jedynie charakter rekomendacji eksperckiej. W ramach procedury przyznawania dotacji wnioski oceniane są także przez komisje problemowe SKOZK, Prezydium SKOZK i Zebranie Plenarne Komitetu. Ostatecznie przyjęty plan odnowy zabytków Krakowa może różnić się od rekomendacji ujętych w formy list rankingowych.
 


Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa


ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków
NIP: 676-10-43-167
e-mail: biuro@skozk.krakow.pl

tel.: 12 422 69 99, 12 422 53 99, 12 422 53 68, 12 430 64 42
fax: 12 422 06 77

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00


Strona główna  |  O SKOZK  |   Źródła finansowania  |  Odnowione zabytki  |  Edukacja  |  Nagrody i wyróżnienia  |  Media  o nas  |  Filmy  |  Pytania  |  Akty prawne  | Formularze wniosków | Linki | Kontakt