LISTA ZABYTKÓW, W ODNOWIE KTÓRYCH SKOZK BĘDZIE UCZESTNICZYŁ W 2017 ROKU
1_745_lista-zabytkow-w-odnowie-ktorych-skozk-bedzie-uczestniczyl-w-2017-roku.jpg
31 marca 2017. Zebranie Plenarne Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa przyjęło plan odnowy zabytków Krakowa na rok 2017 ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

W ramach pięciu priorytetów operacyjnych (I. Projekty kluczowe; II. Obiekty użyteczności publicznej; III. Obiekty sakralne; IV. Obiekty mieszkalne i usługowe; V. Kaplice grobowe, nagrobki, pomniki cmentarne i zespoły zieleni komponowanej) SKOZK przyznał dofinansowania do 173 zadań.

Poniżej publikujemy wykaz udzielonych dofinansowań oraz listy rankingowe wniosków z podziałem wg priorytetów operacyjnych, z wyodrębnieniem wniosków rozpatrywanych w ramach działań szczegółowych (w ramach priorytetu II – „II.1. Twierdza Kraków”; IV. – „IV.1 Drogi na Wawel” i „IV.2 Podgórze”, V. – „V.1  Cmentarz Rakowicki – księga historii Polski”, „V.2 Stary Cmentarz Podgórski”).

Każda lista rankingowa podzielona jest na wnioski przewidziane do objęcia dofinansowaniem (z wyłączeniem oznaczonych gwiazdkami wniosków, które mimo wysokiej oceny punktowej otrzymały rekomendacje negatywne zespołów sterujących), wnioski umieszczone na listach rezerwowych oraz wnioski rozpatrzone negatywnie. Brak wniosku w wykazie dofinansowań oraz na listach rankingowych oznacza, że zaszły przeszkody formalne uniemożliwiające jego rozpatrzenie, określone w § 18 ust. 2 Zasad finansowania prac w obiektach zabytkowych ze środków NFRZK, lub – w przypadku wniosków złożonych w trybie interwencyjnym, złożonych po 1 stycznia 2017 r. – termin ich złożenia uniemożliwił ich rozpatrzenie w ramach konkursu o przyznanie dofinansowań z NFRZK na rok 2017 (wnioski te zostaną rozpatrzone później w trybie dla nich przewidzianym). W najbliższych dniach wszyscy wnioskodawcy otrzymają drogą pocztową oficjalną informację o zapadłych rozstrzygnięciach.

Pragniemy zwrócić uwagę, że listy rankingowe mają jedynie charakter rekomendacji eksperckiej. W ramach procedury przyznawania dofinansowania wnioski oceniane są także przez komisje problemowe SKOZK, Prezydium SKOZK i Zebranie Plenarne Komitetu. Ostatecznie przyjęty plan odnowy zabytków Krakowa może różnić się od rekomendacji ujętych w formy list rankingowych.Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa


ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków
NIP: 676-10-43-167
e-mail: biuro@skozk.krakow.pl

tel.: 12 422 69 99, 12 422 53 99, 12 422 53 68, 12 430 64 42
fax: 12 422 06 77

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00


Strona główna  |  O SKOZK  |   Źródła finansowania  |  Odnowione zabytki  |  Edukacja  |  Nagrody i wyróżnienia  |  Media  o nas  |  Filmy  |  Pytania  |  Akty prawne  | Formularze wniosków | Linki | Kontakt