LISTA ZABYTKÓW, W ODNOWIE KTÓRYCH SKOZK BĘDZIE UCZESTNICZYŁ W 2018 ROKU
1_777_lista-zabytkow-w-odnowie-ktorych-skozk-bedzie-uczestniczyl-w-2018-roku.jpg
19 marca 2018. Zebranie Plenarne Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa przyjęło plan odnowy zabytków Krakowa na rok 2018 ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

W ramach pięciu priorytetów operacyjnych (I. Projekty kluczowe; II. Obiekty użyteczności publicznej; III. Obiekty sakralne; IV. Obiekty mieszkalne i usługowe; V. Kaplice grobowe, nagrobki, pomniki cmentarne i zespoły zieleni komponowanej) SKOZK przyznał na rok 2018 dofinansowania do 121 zadań.

Poniżej publikujemy wykaz udzielonych dofinansowań oraz listy rankingowe wniosków z podziałem wg priorytetów operacyjnych, z wyodrębnieniem wniosków rozpatrywanych w ramach działań szczegółowych (w ramach priorytetu II – „II.1. Twierdza Kraków”; IV. – „IV.1 Drogi na Wawel”, V. – „V.1  Cmentarz Rakowicki – księga historii Polski”, „V.2 Stary Cmentarz Podgórski”).

Publikowane listy rankingowe zgodnie z zasadami przyznawania dofinansowań mają charakter jedynie wstępnej rekomendacji eksperckiej. Na kolejnych etapach procedury wnioski podlegały ocenie przez komisje problemowe SKOZK, Prezydium SKOZK i Zebranie Plenarne Komitetu. Ostatecznie przyjęty plan odnowy zabytków Krakowa może zatem różnić się od rekomendacji ujętych w formy list rankingowych.

Każdą listę rankingową otwierają wnioski rekomendowane przez ekspertów do objęcia dofinansowaniem (z wyłączeniem oznaczonych gwiazdkami wniosków, które mimo wysokiej oceny punktowej otrzymały rekomendacje negatywne zespołów sterujących). Następne w kolejności na listach są wnioski rekomendowane jako rezerwowe (dotyczy to tylko niektórych list, w części bowiem przypadków nie wskazano grupy wniosków rezerwowych) oraz wnioski rozpatrzone negatywnie.

Brak wniosku w wykazie dofinansowań oraz na listach rankingowych oznacza, że zaszły przeszkody formalne uniemożliwiające jego rozpatrzenie, określone w § 17 ust. 10 lub w § 19 ust. 2 i 3 Zasad finansowania prac w obiektach zabytkowych ze środków NFRZK, lub – w przypadku wniosków interwencyjnych złożonych po 1 stycznia 2018 r. – termin ich złożenia uniemożliwił ich rozpatrzenie w ramach konkursu o przyznanie dofinansowań z NFRZK na rok 2018 (wnioski te będą rozpatrywane na bieżąco w trakcie roku).
W najbliższych dniach wszyscy wnioskodawcy otrzymają drogą pocztową oficjalną informację o zapadłych rozstrzygnięciach.

Jednocześnie informujemy, że zadania umieszczone w planie na rok 2018 z dopiskiem w nazwie zadania „I rok realizacji PWE” to przedsięwzięcia wieloletnie etapowane, które zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym we wnioskach prócz środków na rok 2018 otrzymały także wstępne przyrzeczenie dofinansowania w latach 2019 i 2020. Pełną listę przedsięwzięć wieloletnich etapowanych opublikujemy w terminie późniejszym.
 


Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa


ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków
NIP: 676-10-43-167
e-mail: biuro@skozk.krakow.pl

tel.: 12 422 69 99, 12 422 53 99, 12 422 53 68, 12 430 64 42
fax: 12 422 06 77

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00


Strona główna  |  O SKOZK  |   Źródła finansowania  |  Odnowione zabytki  |  Edukacja  |  Nagrody i wyróżnienia  |  Media  o nas  |  Filmy  |  Pytania  |  Akty prawne  | Formularze wniosków | Linki | Kontakt