NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIA NA ROK 2018
1_754_nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-na-rok-2018.jpg
Do 30 września 2017 roku będzie trwał nabór wniosków o dofinansowania z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na rok 2018.

Nabór przeznaczony jest dla dysponentów zabytków, którzy planują prowadzić prace rewaloryzacyjne w roku 2018. Obiekty, których dotyczą wnioski, muszą być objęte indywidualnymi wpisami do rejestru zabytków nieruchomych i znajdować się w granicach administracyjnych miasta Krakowa.

Termin składania wniosków upływa 30 września 2017 roku.

Z możliwości ubiegania się o dofinansowania wyłączone są wnioski dotyczące małych zadań. Nie będą rozpatrywane wnioski dotyczące przedsięwzięć o kosztach mniejszych niż 250 tys. zł netto w przypadku obiektów użyteczności publicznej lub 150 tys. zł netto w przypadku obiektów sakralnych, obiektów mieszkalnych i usługowych oraz zespołów zieleni komponowanej, a także o wartości mniejszej niż 10 tys. zł netto w przypadku zabytków cmentarnych. Wyjątki dotyczą jedynie zadań polegających na sporządzeniu dokumentacji niezbędnej do rewaloryzacji zabytku, zadań służących usunięciu stanu awaryjnego zagrożenia zabytku oraz zadań stanowiących finalny etap zaczętych w latach ubiegłych przedsięwzięć wieloletnich. W tych trzech przypadkach wymogi dotyczące minimalnych kosztów netto zadania nie obowiązują.

Szczegółowe informacje o zakresach prac, które mogą być objęte dofinansowaniami z NFRZK, sposobie wypełniania wniosków i trybie ich rozpatrywania znajdują się w dziale „Jak uzyskać dofinansowanie?”.

Formularze wniosków na rok 2018 dostępne są na naszej stronie internetowej w dziale „Formularze wniosków”.


Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa


ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków
NIP: 676-10-43-167
e-mail: biuro@skozk.krakow.pl

tel.: 12 422 69 99, 12 422 53 99, 12 422 53 68, 12 430 64 42
fax: 12 422 06 77

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00


Strona główna  |  O SKOZK  |   Źródła finansowania  |  Odnowione zabytki  |  Edukacja  |  Nagrody i wyróżnienia  |  Media  o nas  |  Filmy  |  Pytania  |  Akty prawne  | Formularze wniosków | Biuletyn | Linki | Kontakt