OD WRZEŚNIA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W 2019 ROKU
1_783_od-wrzesnia-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-w-2019-roku.jpg
Rozpoczęcie naboru wniosków o przyznanie w roku 2019 dofinansowania z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa nastąpi we wrześniu 2018 roku. Nabór wniosków zostanie zakończony 30 września 2018 roku.

Nabór wniosków zostanie ogłoszony po przyjęciu przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa nowego wzoru formularza wniosku. W stosunku do poprzednich lat nowy formularz będzie różnił się treścią dodatkowych oświadczeń składanych przez wnioskodawcę.

Składający wnioski nadal będą zobowiązani do przedłożenia wraz z wnioskiem dokumentów takich jak wstępny kosztorys, odpis księgi wieczystej, w przypadku wnioskodawców niebędących właścicielami – kopia dokumentu ustanawiającego tytuł prawny, kopia decyzji o wpisie obiektu do rejestru zabytków nieruchomych, dokument poświadczający umocowanie osoby podpisującej wniosek do reprezentowania osoby prawnej lub osoby fizycznej, w imieniu której następuje złożenie podpisu pod wnioskiem. Nie przewiduje się także większych zmian w częściach formularza zawierających opis merytoryczny, dane finansowe wnioskowanego zadania i informacje dotyczące pomocy publicznej.

Przypominamy, że od tego roku wnioskodawca już w momencie złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania ma obowiązek udokumentować posiadanie kompletu ważnych pozwoleń na budowę i pozwoleń konserwatorskich lub postanowień niezbędnych do realizacji wnioskowanego zadania lub przynajmniej wystąpienia o wydanie pozwolenia konserwatorskiego (w latach poprzednich dopuszczano możliwość uzupełnienia w tym zakresie wniosku do końca roku).

Termin naboru wniosków o przyznanie w roku 2019 dofinansowania z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków upływa 30 września 2018 roku.


Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa


ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków
NIP: 676-10-43-167
e-mail: biuro@skozk.krakow.pl

tel.: 12 422 69 99, 12 422 53 99, 12 422 53 68, 12 430 64 42
fax: 12 422 06 77

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00


Strona główna  |  O SKOZK  |   Źródła finansowania  |  Odnowione zabytki  |  Edukacja  |  Nagrody i wyróżnienia  |  Media  o nas  |  Filmy  |  Pytania  |  Akty prawne  | Formularze wniosków | Linki | Kontakt