PIĘĆ KRÓLEWSKICH SARKOFAGÓW POWRÓCIŁO NA WAWEL
1_772_piec-krolewskich-sarkofagow-powrocilo-na-wawel.jpg
12 grudnia 2017. Odnowa sarkofagów króla Stanisława Leszczyńskiego, królowych Barbary Zapolyi i Anny Austriaczki oraz dwóch królewiąt z dynastii Wazów to główne efekty realizacji w 2017 roku projektu kluczowego Narodowego Funduszu w kryptach archikatedry na Wawelu.

Kompleksowa odnowa krypt katedry wawelskiej została uznana przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa za projekt kluczowy Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na lata 2017–2019. Udzielona parafii archikatedralnej promesa Społecznego Komitetu gwarantuje dofinansowanie w 85% konserwacji sarkofagów pięciu polskich królów, dwóch Wieszczów, marszałka Józefa Piłsudskiego, a także cynowych i miedzianych sarkofagów członków rodzin królewskich – pięciu królowych, królewien i królewiczów z dynastii Wazów (łącznie 19 sarkofagów). Dzięki temu wsparciu odnowione zostaną również ściany i posadzki krypt oraz cenne elementy ich wystroju, w tym rzeźba Cypriana Kamila Norwida, metalowe popiersie marszałka Piłsudskiego oraz marmurowa urna z ziemią z grobu matki Juliusza Słowackiego. Ważną częścią prowadzonych prac będzie modernizacja systemu wentylacyjnego oraz wykonanie podestów pod wybrane sarkofagi, co powinno znacznie polepszyć warunki ich ekspozycji.

W tym roku konserwatorzy skupili swe wysiłki na odnowie sarkofagu króla Stanisława Leszczyńskiego oraz cynowych sarkofagów królowej Barbary Zapolyi (pierwszej żony Zygmunta Starego, zm. 1515), królowej Anny Austriaczki (pierwszej żony Zygmunta III Wazy, zm. 1598) oraz dzieci króla Zygmunta III Wazy: Anny Marii (zm. 1600) i Aleksandra Karola (zm. 1634). Ważnym elementem tych prac było zastąpienie wtórnych metalowych konstrukcji nośnych sarkofagów nowymi, usunięcie produktów korozji, odczyszczenie i uzupełnienie brakujących dekoracji i zabezpieczenie. Równocześnie konserwatorzy zajęli się wnętrzem krypty Zygmuntowskiej, odnawiając jej ściany, sklepienia i posadzki.

W 2017 roku Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa przeznaczył na prace w wawelskich kryptach blisko 900 tys. zł z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, dzięki dotacji budżetu państwa przekazanej za pośrednictwem Kancelarii Prezydenta RP.

Więcej zdjęć: Od lewej odnowione sarkofagi: królowej Anny Austriaczki,  króla Stanisława Leszczyńskiego i królewicza Aleksandra Karola Wazy. Odnowione w 2016 roku sarkofagi króla Zygmunta Augusta (na pierwszym planie) i królowej Anny Jagiellonki. Trzy z odnowionych w tym roku sarkofagów. Od lewej – królewicza Aleksandra Karola Wazy, króla Stanisława Leszczyńskiego, królowej Anny Austriaczki. Tomasz Trzos, konserwator dzieł sztuki, zdaje relację z prowadzonych przez jego zespół prac przy sarkofagach metalowych. Odnowę sarkofagów przeprowadzono na zlecenie Parafii Archikatedralnej. W środku ks. prałat Zdzisław Sochacki, proboszcz katedry. Dr Elżbieta Nosek, rzeczoznawca Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oceniła efekt przeprowadzonych prac.


Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa


ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków
NIP: 676-10-43-167
e-mail: biuro@skozk.krakow.pl

tel.: 12 422 69 99, 12 422 53 99, 12 422 53 68, 12 430 64 42
fax: 12 422 06 77

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00


Strona główna  |  O SKOZK  |   Źródła finansowania  |  Odnowione zabytki  |  Edukacja  |  Nagrody i wyróżnienia  |  Media  o nas  |  Filmy  |  Pytania  |  Akty prawne  | Formularze wniosków | Linki | Kontakt