POLSKI PANTEON NARODOWY W KRYPTACH KOŚCIOŁA ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA
1_510_panteon-narodowy-w-kryptach-kosciola-sw-sw-piotra-i-pawla.jpg
Krypta pod kościołem św. Piotra i Pawła gotowa na przyjęcie prochów Sławomira Mrożka. Społeczny Komitet trzeci rok wspiera adaptację świątyni na potrzeby Panteonu Narodowego.
 
Podziemia fundowanego przez króla Zygmunta III Wazę kościoła przy ul. Grodzkiej to kolejne po Krypcie Zasłużonych na Skałce miejsce w Krakowie, w którym spoczywać będą najwybitniejsi twórcy polskiej kultury i nauki. Po złożeniu na Skałce w 2004 roku ciała Czesława Miłosza okazało się, że w krypcie pod kościołem Paulinów zabraknie wkrótce miejsca dla następnych pochówków. W styczniu 2010 roku w krakowskim środowisku akademickim i kurii archidiecezjalnej zapadła decyzja, aby ideę Panteonu Narodowego kontynuować w kościele św. św. Piotra i Pawła – miejscu pochówku m.in. Piotra Skargi (zm. 1612). By zrealizować ten cel, w 2011 roku przystąpiono do adaptacji podziemi i wirydarza świątyni. Pracom towarzyszyły badania archeologiczne. Na ścianie krypty, w której znajdzie się sarkofag Sławomira Mrożka, widnieje pozostawiona przez ówczesnych murarzy data „1735”. Z czasem krypta została zamurowana i przez wiele lat była niedostępna. Odkryto ją dopiero w trakcie ostatnich prac budowlanych.
 
SKOZK włączył się w przygotowanie Panteonu Narodowego w 2011 roku. Ze środków przyznanych z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa sfinansowano prace badawcze, zabezpieczające i konserwatorskie w trzech zespołach krypt (9, 12 i 13) oraz w obrębie wirydarza kościoła. W ostatnim okresie prace remontowe i konserwatorskie wspierane były także środkami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Małopolskiego. Na prace rewaloryzacyjne w podziemiach kościoła św. Piotra i Pawła Społeczny Komitet przeznaczył dotychczas ponad 1,1 mln zł.
Więcej zdjęć: fot. Paweł Krzan fot. Paweł Krzan fot. Paweł Krzan fot. Paweł Krzan fot. Paweł Krzan fot. Paweł Krzan


Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa


ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków
NIP: 676-10-43-167
e-mail: biuro@skozk.krakow.pl

tel.: 12 422 69 99, 12 422 53 99, 12 422 53 68, 12 430 64 42
fax: 12 422 06 77

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00


Strona główna  |  O SKOZK  |   Źródła finansowania  |  Odnowione zabytki  |  Edukacja  |  Nagrody i wyróżnienia  |  Media  o nas  |  Filmy  |  Pytania  |  Akty prawne  | Formularze wniosków | Linki | Kontakt