PROF. JACEK PURCHLA NA CZELE KOMITETU ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA UNESCO
1_733_prof-jacek-purchla-na-czele-komitetu-swiatowego-dziedzictwa-unesco.jpg
28 października 2016. Prof. Jacek Purchla został przewodniczącym Komitetu Światowego Dziedzictwa Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO). Jego zadaniem jest m.in. przygotowanie sesji UNESCO w Krakowie w 2017 roku.

Prof. Jacek Purchla, z wykształcenia specjalizujący się w dziejach sztuki XIX wieku historyk sztuki, ale także ekonomista, jest wykładowcą uniwersyteckim. Po odrodzeniu samorządu terytorialnego w Polsce pełnił funkcję wiceprezydenta Krakowa (1990–1991), odpowiadając m.in. za przygotowanie dawnej stolicy Polski do roli gospodarza sympozjum Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (1991). Od 1991 roku Prof. Jacek Purchla kieruje Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie – ważnym ośrodkiem polskiej dyplomacji kulturalnej, specjalizującym się w problematyce pamięci i ochrony dziedzictwa ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianej Europy Środkowej. Przewodniczy również Towarzystwu Miłośników Historii i Zabytków Krakowa – najstarszej polskiej organizacji społecznej działającej na rzecz ochrony dziedzictwa. Od 1990 roku jest członkiem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

W 2015 roku prof. Jacek Purchla otrzymał z rąk Ministra Spraw Zagranicznych nominację na przewodniczącego Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Jego zadaniem jest m.in. koordynowanie współpracy pomiędzy państwem polskim a UNESCO i innymi komitetami narodowymi tej organizacji. Na stanowisku przewodniczącego Polskiego Komitetu ds. UNESCO prof. Jacek Purchla zastąpił innego członka SKOZK – prof. Andrzej Rottermunda, dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie.

fot. Franciszek Vetulani (Wikimedia Commons)


Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa


ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków
NIP: 676-10-43-167
e-mail: biuro@skozk.krakow.pl

tel.: 12 422 69 99, 12 422 53 99, 12 422 53 68, 12 430 64 42
fax: 12 422 06 77

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00


Strona główna  |  O SKOZK  |   Źródła finansowania  |  Odnowione zabytki  |  Edukacja  |  Nagrody i wyróżnienia  |  Media  o nas  |  Filmy  |  Pytania  |  Akty prawne  | Formularze wniosków | Linki | Kontakt