PROJEKTY KLUCZOWE NFRZK NOWĄ SZANSĄ DLA NAJCENNIEJSZYCH ZABYTKÓW
1_718_projekty-kluczowe-nfrzk-nowa-szansa-dla-najcenniejszych-zabytkow.jpg
25 lipca 2016. Odnowa najcenniejszych elementów polskiego dziedzictwa będzie od przyszłego roku finansowana w formule projektów kluczowych Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. SKOZK liczy, że szczególnie dogodne warunki finansowe przyspieszą odnowę i rewaloryzację zabytków rangi narodowej.

Wśród 1200 krakowskich zabytków chronionych wpisem do rejestru znajduje się wiele obiektów o randze narodowej, stanowiących zapis polskich dziejów i zajmujących centralne miejsce w zasobie polskiego dziedzictwa kulturowego (np. Wawel, najstarsze kolegia uniwersyteckie i klasztory, muzea i gmachy publiczne, miejsca martyrologii). To właśnie z myślą o odnowie oraz udostępnieniu zwiedzającym tych najważniejszych zabytków Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa wdraża program projektów kluczowych Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. W jego ramach preferowane będą projekty, które związane będą z upowszechnianiem polskiego dziedzictwa (np. poprzez wprowadzenie do przestrzeni zabytkowych nowych funkcji muzealnych i ekspozycyjnych) oraz będą miały istotny wpływ na wizerunek Polski w świecie.

Przepustką do udziału w programie będzie uzyskanie promesy SKOZK na finansowanie w latach 2017–2019 przedsięwzięcia inwestycyjnego o wartości co najmniej 1 mln zł. Podmioty zakwalifikowane do programu projektów kluczowych mogą liczyć na dofinansowanie nawet do 85% kosztów wszystkich prac związanych z rewaloryzacją zabytku, w tym zadań projektowych, konserwatorskich i budowlanych oraz infrastruktury technicznej w zakresie dotyczącym bezpośrednio substancji zabytkowej. Społeczny Komitet dopuszcza możliwość finansowania w tym trybie także przedsięwzięć, których realizację trzeba będzie rozpocząć od fazy koncepcyjno-projektowej. Warunkiem będzie zakończenie całości inwestycji do końca 2019 roku.

Wstępnie w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017–2019 SKOZK zarezerwował na realizację projektów kluczowych 38 mln zł. Kwota ta zostanie podzielona w konkursie, do którego zgłoszenia można składać w terminie do 7 października 2016 roku. Karty zgłoszeń są do pobrania w dziale „Formularze wniosków”. Do 9 września można natomiast zgłaszać w SKOZK wstępne założenia projektu kluczowego, z wnioskiem o ich wstępne skonsultowanie i zaopiniowanie. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż do 17 grudnia 2016 roku.

SKOZK oczekuje, że nowa formuła otworzy możliwość realizacji wielu projektów do tej pory wstrzymywanych, odkładanych przez inwestorów w czasie lub przebiegających po prostu zbyt wolno. Zebranie plenarne SKOZK 2 lipca 2016 roku wskazało 10 najpilniejszych przedsięwzięć, które wymagają w tym kontekście pilnego podjęcia lub przyspieszenia. Na liście znalazły się: remont stoków i otoczenia Wawelu, uporządkowanie niemieckiego obozu koncentracyjnego „Płaszów”, remonty Domu Legionistów przy ul. Oleandry i najstarszej w Polsce siedziby „Sokoła” przy ul. Piłsudskiego, nowa formuła udostępniania Starej Synagogi na Kazimierzu – powstanie Muzeum Historii Żydów Krakowskich, rewaloryzacja otoczenia Kopca Kościuszki, konserwacja ołtarza Wita Stwosza w bazylice Mariackiej i zespołu sarkofagów królewskich w kryptach katedry wawelskiej, a także odnowa kościoła Bożego Ciała i klasztoru Benedyktynów w Tyńcu.


Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa


ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków
NIP: 676-10-43-167
e-mail: biuro@skozk.krakow.pl

tel.: 12 422 69 99, 12 422 53 99, 12 422 53 68, 12 430 64 42
fax: 12 422 06 77

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00


Strona główna  |  O SKOZK  |   Źródła finansowania  |  Odnowione zabytki  |  Edukacja  |  Nagrody i wyróżnienia  |  Media  o nas  |  Filmy  |  Pytania  |  Akty prawne  | Formularze wniosków | Linki | Kontakt