ROZPOCZĘTO KONSERWACJĘ OŁTARZA WITA STWOSZA W BAZYLICE MARIACKIEJ
1_648_rozpoczeto-konserwacje-oltarza-wita-stwosza-w-bazylice-mariackiej.jpg
13 października 2015. Przy udziale przedstawicieli SKOZK i władz konserwatorskich zainaugurowano generalną konserwację ołtarza Wita Stwosza w bazylice Mariackiej.

Jedno z najwybitniejszych dzieł rzeźby gotyckiej w Europie powierzone zostało specjalistom z Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki działającego pod egidą krakowskiej i warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jak dowiodły badania wykonane w latach 2011–2012, stan zachowania ołtarza nie jest katastrofalny (jak swego czasu alarmowały niektóre media), nie oznacza to jednak, że dzieło mistrza z Norymbergii nie wymaga zabiegów konserwatorskich. Ostatnią pełną, interdyscyplinarną renowację ołtarz przeszedł po zakończeniu II wojny światowej, czyli już przeszło 60 lat temu. Specjaliści wskazują zwłaszcza na konieczność usunięcia kurzu i osadów, konserwacji polichromii i złoceń oraz przeglądu i wzmocnienia struktury drewna. Pracom konserwatorskim towarzyszyć będą dalsze badania, które być może pozwolą określić pierwotną kolorystykę wielu elementów przemalowanych w ciągu ostatnich pięciu wieków (np. podczas konserwacji prowadzonej przez Jana Matejkę). W pierwszym etapie prac konserwatorzy skoncentrują się na odwrociu nastawy ołtarza oraz na zwieńczeniu. Zakłada się, że dzięki temu uczestnicy Światowych Dni Młodzieży w lipcu 2016 roku będą mogli zobaczyć dzieło Wita Stwosza w całości: kompletne i nieprzysłonięte rusztowaniami. Poza tym szczególnym dla Krakowa okresem należy się jednak liczyć z koniecznością demontażu niektórych figur, zakłada się jednak, że ołtarz przez cały okres konserwacji będzie dostępne dla zwiedzających. Zdjęte z ołtarza rzeźby na czas nieobecności zastąpione zostaną przestrzennymi fotomakietami.

Tegoroczny zakres prac będzie kosztował pół miliona złotych, z czego 450 tys. zł pokryje Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Całość prac wyceniono na 13,7 mln zł. Obecny podczas inauguracji prac konserwatorskich przewodniczący SKOZK prof. Franciszek Ziejka zaznaczył, że Komitet oczekuje od parafii Mariackiej pozyskania w przyszłości także innych źródeł finansowania równoważących wkład SKOZK. Wskazał m.in. na społeczną odpowiedzialność biznesu, w tym wielkich korporacji odpowiedzialnych za wprowadzanie na rynek produktów przyczyniających się do zanieczyszczenia powietrza i degradacji substancji zabytków. Parafia rozpoczęła już sprzedaż cegiełek przeznaczonych na finansowanie prac. Najtańsza kosztuje 50 zł.
Więcej zdjęć: fot. Paweł Gąsior fot. Paweł Gąsior fot. Paweł Gąsior fot. Paweł Gąsior fot. Paweł Gąsior fot. Paweł Gąsior fot. Paweł Gąsior fot. Paweł Gąsior fot. Paweł Gąsior fot. Paweł Gąsior fot. Paweł Gąsior fot. Paweł Gąsior


Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa


ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków
NIP: 676-10-43-167
e-mail: biuro@skozk.krakow.pl

tel.: 12 422 69 99, 12 422 53 99, 12 422 53 68, 12 430 64 42
fax: 12 422 06 77

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00


Strona główna  |  O SKOZK  |   Źródła finansowania  |  Odnowione zabytki  |  Edukacja  |  Nagrody i wyróżnienia  |  Media  o nas  |  Filmy  |  Pytania  |  Akty prawne  | Formularze wniosków | Linki | Kontakt