TRWA KOMPLEKSOWA ODNOWA OŁTARZA WITA STWOSZA
1_779_trwa-kompleksowa-odnowa-oltarza-wita-stwosza.jpg
13 grudnia 2017. Dwa lata temu rozpoczęto jedno z najważniejszych przedsięwzięć konserwatorskich w Polsce – kompleksową odnowę arcydzieła Wita Stwosza. SKOZK uznał ją za projekt kluczowy Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Przed konserwatorami jeszcze cztery lata wytrwałej pracy.

Ostatnią pełną, interdyscyplinarną renowację ołtarz Wita Stwosza z kościoła Mariackiego przeszedł po zakończeniu II wojny światowej, czyli już przeszło 60 lat temu. Badania, które z inicjatywy Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa i Parafii Bazyli Mariackiej wykonano w 2012 roku, wskazały na konieczność przeprowadzenia kolejnej pełnej konserwacji dzieła. Specjaliści stwierdzili potrzebę usunięcia kurzu i osadów, konserwacji polichromii i złoceń oraz przeglądu i wzmocnienia struktury drewna.

W 2015 roku Parafia Bazyliki Mariackiej w postępowaniu konkursowym powierzyła kompleksową odnowę arcydzieła Wita Stwosza specjalistom z działającego pod egidą krakowskiej i warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. W zeszłym roku konserwatorzy skoncentrowali się na odwrociu nastawy ołtarza oraz na jego zwieńczeniu. W tym roku prace skupiły się na predelli (skrzyniowej podstawie ołtarza), kwaterach skrzydeł nieruchomych i wybranych kwaterach skrzydeł ruchomych. Pracom konserwatorskim towarzyszą dalsze badania, które pozwolą określić pierwotną kolorystykę wielu elementów przemalowanych w ciągu ostatnich pięciu wieków (np. podczas konserwacji prowadzonej przez Jana Matejkę). Wszystkie prace konserwatorskie prowadzone są na miejscu, w pracowniach konserwatorskich urządzonych na zapleczu ołtarza i w pomieszczeniach prezbiterium kościoła Mariackiego.

Kompleksowa odnowa ołtarza Wita Stwosza została uznana przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa za projekt kluczowy Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Na ten cel Społeczny Komitet przekaże w latach 2017–2019 łącznie 6,7 mln zł. Tegoroczny etap prac został wsparty dofinansowaniem z Narodowego Funduszu w wysokości 2 191 956,02 zł. Środki na konserwację przekazały także Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gmina Kraków oraz wierni.
Więcej zdjęć: Scena >>Narodzenie Maryi<< w pracowni konserwatorskiej na zapleczu ołtarza Wita Stwosza. Fragment sceny >>Ofiarowanie Maryi w świątyni<<. Stanowisko konserwatorskie na zapleczu ołtarza Wita Stwosza. Segmenty sceny >>Ofiarowanie Maryi<< w pracowani konserwatorskiej na zapleczu ołtarza. Segmenty sceny >>Ofiarowanie Maryi<< w pracowani konserwatorskiej na zapleczu ołtarza. Detale z predelli ołtarza Wita Stwosza w trakcie prac konserwatorskich.


Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa


ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków
NIP: 676-10-43-167
e-mail: biuro@skozk.krakow.pl

tel.: 12 422 69 99, 12 422 53 99, 12 422 53 68, 12 430 64 42
fax: 12 422 06 77

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00


Strona główna  |  O SKOZK  |   Źródła finansowania  |  Odnowione zabytki  |  Edukacja  |  Nagrody i wyróżnienia  |  Media  o nas  |  Filmy  |  Pytania  |  Akty prawne  | Formularze wniosków | Linki | Kontakt