WAŻNE SŁOWA O SKOZK NA ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE
1_645_wazne-slowa-o-skozk-na-zamku-krolewskim-w-warszawie.jpg
Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa  musi pozostać, ponieważ tego wymaga absolutna wyjątkowość Krakowa, jako miasta stołecznego, królewskiego i papieskiego, będącego przedmiotem dumy wszystkich Polaków – powiedział prof. Andrzej Rottermund podczas uroczystości wręczenia przewodniczącemu SKOZK Nagrody im. Prof. Aleksandra Gieysztora na Zamku Królewskim w Warszawie 12 lutego 2015 roku.

Nagroda im. Profesora Aleksandra Gieysztora jest przyznawana corocznie od 1999 roku przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy w uznaniu wkładu w ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą. Laureata nagrody wskazuje kapituła, w skład której wchodzą wybitni przedstawiciele świata nauki i kultury, w tym m.in. prof. Andrzej Rottermund – dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, prof. Henryk Samsonowicz – historyk, były rektor Uniwersytetu Warszawskiego i były minister edukacji narodowej, prof. Andrzej Blikle – informatyk i przedsiębiorca. Dotychczas nagrodą tą uhonorowano m.in. prof. Normana Daviesa – wybitnego historyka, prof. Jana K. Ostrowskiego – dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu, a także szczególnie zasłużone instytucje, jak Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Szesnastym Laureatem Nagrody im. Prof. Aleksandra Gieysztora w 2015 roku został Prof. Franciszek Ziejka – przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, były rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyk kultury i literatury. Kapituła Nagrody doceniła zaangażowanie prof. Ziejki w kierowanie pracami Społecznego Komitetu oraz działalność w radach czołowych krakowskich muzeów – Muzeum Narodowego w Krakowie, Zamku Królewskiego na Wawelu i Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

W laudacji na cześć laureata Prof. Andrzej Rottermund, przewodniczący kapituły Nagrody, podkreślił działalność Prof. Ziejki w SKOZK i szczególną roli tej instytucji w polskim systemie ochrony zabytków. – Godzimy się z tym, że ochrona zabytków jest obowiązkiem państwa. Robi to tworząc odpowiednie prawo oraz powołując instytucje, za których pośrednictwem ochronę sprawuje. Ale zadajemy pytanie. Czy nie jest to jednak ciężar ponad siły Państwa i to nie tylko ciężar finansowy, ale też i organizacyjny? Nawet najlepiej zorganizowane Państwa na świecie nie są w stanie dokonać tego same. Powołują one różnego rodzaje organizacje społeczne, wspierające Państwo w tym dziele. Istotą bowiem opieki nad zabytkami przeszłości jest jej prawdziwie społeczny charakter. Społeczny, to znaczy także w wysokim stopniu zdecentralizowany, kształtowany przez siły intelektualne i uczucia zbiorowe środowisk najbliżej z zabytkiem związanych, zarówno miejscem przebywania i pracy. Ruchowi społecznemu opiekunów zabytków należy się od społeczeństwa poparcie i pomoc – mówił Prof. Andrzej Rottermund.

Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie zwracał uwagę, że nie godzi się kwestionować zasad organizacyjnych i finansowych ochrony zabytków prowadzonych przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, a niestety mamy od paru lat  takie próby. I przypomniał: Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, prócz korzystania ze środków z budżetu Państwa, mobilizuje też duże środki finansowe z innych źródeł i w sumie gwarantuje pozyskiwanie równorzędnych wobec budżetu środków wydatkowanych przez właścicieli zabytków. Prof. Andrzej Rottermund powiedział także: Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa  musi pozostać, ponieważ – i tu w pełni zgodzić się powinniśmy z głosem Komitetu – „tego wymaga absolutna wyjątkowość Krakowa, jako miasta stołecznego, królewskiego i papieskiego, będącego przedmiotem dumy wszystkich Polaków”.
Więcej zdjęć: Uroczysta gala XVI edycji Nagrody im. Profesora Aleksandra Gieysztora odbyła się w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie 12 lutego 2015 roku. Copyright: Fundacja Kronenberga przy City Handlowy. Copyright: Fundacja Kronenberga przy City Handlowy. Powitanie gości. Prof. Franciszek Ziejka z prezesem Trybunału Konstytucyjnego prof. Markiem Rzeplińskim. Powitanie gości. Prof. Franciszek Ziejka z prof. Normanem Daviesem z jego małżonką, panią Marią Davies. Uczestników gali powitał oficjalnie Sławomir Sikora, prezes zarządu Banku Handlowego S.A. – działającego pod marką City Handlowy. Prof. Franciszek Ziejka, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie prof. Andrzej Rottermund i przewodniczący rady nadzorczej Banku Handlowego S.A. Andrzej Olechowski w trakcie odczytywania listu gratulacyjnego od Prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz. Laudację ku czci Laureata wygłosił prof. Andrzej Rottermund jako przewodniczący kapituły Nagrody im. A. Gieysztora. Po wręczeniu nagrody. Laureat w towarzystwie prof. Andrzeja Rottermunda i prezesa Sławomira Sikory. Zgodnie z tradycją Nagrody im. A. Gieysztora laureat wygłasza podczas gali wykład. Tematem wystąpienia prof. Franciszka Ziejki były zagrożenia dla współczesnej polszczyzny. Gratulacje od Przyjaciół i Znajomych. Na zdjęciu Laureat z panią Elżbietą Penderecką. Laureat w rozmowie z prof. Tadeuszem Lutym –  byłym rektorem Politechniki Wrocławskiej, honorowym przewodniczącym Konferencji Rektorów Szkół Akademickich Polskich.


Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa


ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków
NIP: 676-10-43-167
e-mail: biuro@skozk.krakow.pl

tel.: 12 422 69 99, 12 422 53 99, 12 422 53 68, 12 430 64 42
fax: 12 422 06 77

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00


Strona główna  |  O SKOZK  |   Źródła finansowania  |  Odnowione zabytki  |  Edukacja  |  Nagrody i wyróżnienia  |  Media  o nas  |  Filmy  |  Pytania  |  Akty prawne  | Formularze wniosków | Linki | Kontakt