ZAKOŃCZENIE ODNOWY JEDNEGO Z NAJWIĘKSZYCH OŁTARZY W POLSCE
1_592_zakonczenie-odnowy-jednego-z-najwiekszy-oltarzy-w-polsce.jpg
Metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz dokonał ponownego poświęcenia ołtarza głównego w kościele Bożego Ciała na Kazimierzu. Wybitne dzieło polskiego baroku odzyskało blask po czterech latach prac konserwatorskich finansowanych w przeważającej mierze z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

W uroczystej Mszy Świętej towarzyszył metropolicie krakowskiemu przybyły z Rzymu ojciec Giuseppe Cipollini, przełożony generalny kanoników laterańskich, którzy są gospodarzami bazyliki Bożego Ciała nieprzerwanie od 1405 roku. W uroczystości wzięli udział parafianie z krakowskiego Kazimierza, członkowie Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa na czele z jego przewodniczącym prof. Franciszkiem Ziejką, a także konserwatorzy dzieł sztuki pracujący przez cztery lata przy renowacji ołtarza.

Barokowy ołtarz główny w ufundowanym przez króla Kazimierza Wielkiego gotyckim kościele Bożego Ciała powstał około 1634 roku. Monumentalna konstrukcja drewniana ma 22 metry wysokości i 10 metrów szerokości. W centralnej części zdobi ją obraz Pokłon pasterzy. Historycy sztuki nie mają wątpliwości, że autorem tego olbrzymiego (7 metrów wysokości) płótna był pochodzący z okolic Wenecji Tommaso Dolabella (1570–1650) – malarz nadworny polskich władców z dynastii Wazów, prekursor włoskiego nurtu w polskim malarstwie barokowym.

W ostatnich latach uwagę specjalistów, w tym członków SKOZK, zwracał fatalny stan ołtarza. Oprócz naturalnych skutków upływu czasu szczególnie niepokoiły ślady działalności drewnojadów. Prace renowacyjne przy ołtarzu głównym rozpoczęto wiosną 2011 roku. Dzięki specjalistycznym zabiegom powstrzymano żerowanie insektów oraz wykonano pełną konserwację estetyczną powierzchni ołtarza, w przeważającej mierze pokrytej złoceniami. Konserwacji poddano dwa obrazy umieszczone w ołtarzu, w tym wspomniany Pokłon pasterzy. Po odczyszczeniu, uzupełnieniu ubytków i właściwej renowacji obraz ten odzyskał dawną czytelność kompozycji. Korzystając z rozstawionych rusztowań konserwatorzy zajęli się również sklepieniem nad ołtarzem i otaczającymi go ścianami prezbiterium, na których udało się odkryć i uczytelnić renesansowe polichromie łączone z kręgiem najwybitniejszego polskiego malarza doby Odrodzenia – Stanisława Samostrzelnika (zm. 1541). Pracami zespołu konserwatorów kierował Krystyn Kozieł.

Czteroletnia, współfinansowana z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, renowacja ołtarza głównego to kolejny etap kompleksowej odnowy całego kościoła Bożego Ciała. Przed kilku laty zakończono prace przy dachu, wieży i elewacjach świątyni. We wnętrzu konserwację przeszły już barokowe stalle oraz mauzoleum św. Stanisława Kazimierczyka. Wybudowana dzięki mecenatowi królów Kazimierza Wielkiego i Władysław Jagiełły świątynia wymaga jednak dalszych prac. W kolejnych latach konserwatorzy powinni zająć się dalszą częścią prezbiterium oraz nawami główną i bocznymi wraz z ich bardzo bogatym wyposażeniem.
Więcej zdjęć: Uroczysta Msza Święta połączona z poświęceniem odnowionego ołtarza głównego w kościele Bożego Ciała na Kazimierzu. Uroczysta Msza Święta połączona z poświęceniem odnowionego ołtarza głównego w kościele Bożego Ciała na Kazimierzu. Kardynał Stanisław Dziwisz przewodniczył uroczystej Mszy Świętej. Poświęcenie odnowionego ołtarza. W centralnej części ołtarza umieszczono obraz >>Pokłon pasterzy<< pędzla Tommaso Dolabelli, nadwornego malarza polskich władców z dynastii Wazów, prekursora włoskiego nurtu w polskim malarstwie barokowym. Ojciec Giuseppe Cipollini, przełożony generalny kanoników laterańskich. W głębi widoczne mauzoleum Stanisława Kazimierczyka (odnowione w 2010 roku), a po prawej stalle w prezbiterium (odnawiane w latach 2002–2004). Pamiątkowe zdjęcie przed odnowionym ołtarzem.


Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa


ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków
NIP: 676-10-43-167
e-mail: biuro@skozk.krakow.pl

tel.: 12 422 69 99, 12 422 53 99, 12 422 53 68, 12 430 64 42
fax: 12 422 06 77

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00


Strona główna  |  O SKOZK  |   Źródła finansowania  |  Odnowione zabytki  |  Edukacja  |  Nagrody i wyróżnienia  |  Media  o nas  |  Filmy  |  Pytania  |  Akty prawne  | Formularze wniosków | Linki | Kontakt