ZAKOŃCZONO PIERWSZY ETAP PRAC PRZY MURZE CEGIEŁKOWYM NA WAWELU
1_304_zakonczono-pierwszy-etap-prac-przy-murze-cegielkowym-na-wawelu.jpg
Od czterech lat pogarszał się stan niezwykłej pamiątki przedwojennego patriotyzmu. Pomogliśmy to powstrzymać.

Mur Cegiełkowy to fragment fortyfikacji Wawelu wzdłuż reprezentacyjnej drogi prowadzącej ku Bramie Herbowej. Nazwę zawdzięcza „cegiełkom”, czyli kamiennym tabliczkom upamiętniającym darczyńców, którzy przyczynili się  w latach 1921–1936 do odnowy Zamku Królewskiego. W 2007 roku stwierdzono, że stan techniczny muru zaczął się gwałtownie pogarszać. Źródłem problemu był niekontrolowany wypływ zasolonej wody z wału ziemnego na północnym stoku Wawelu, do którego Mur Cegiełkowy przylega. Woda niszczyła strukturę muru, a pojawiające się  wykwity solne fatalnie wpływały na lico cegieł i same tabliczki.

W tym roku na odcinku blisko 20 metrów wykonano pierwszy etap prac zabezpieczających i konserwatorskich. Na stoku wzgórza wydrążono studnię, która będzie „zbierała” wody opadowe z wału ziemnego, zmniejszając tym samym ich napór na mur cegiełkowy, a dokładnie na specjalną, wypełnioną gruzem warstwę dylatacyjną, oddzielającą mur od stoku. Na licu pojawiły się specjalnie zaprojektowane szczeliny, które będą wentylować stok i odprowadzać wodę zbierającą się bezpośrednio przy murze. Konserwatorzy musieli wymienić też ponad 4200 zniszczonych cegieł. Przez kolejny rok specjaliści Zamku Królewskiego na Wawelu będą obserwować skuteczność przyjętego rozwiązania. Jeżeli się sprawdzi, w 2013 roku podobnym zabiegom zostanie poddana dalsza część Muru Cegiełkowego.

Koszty tegorocznych prac wyniosły w sumie 278 tys. zł. Zostały one pokryte z dotacji z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (240 tys. zł) i środków własnych Zamku Królewskiego na Wawelu (38 tys. zł).
Więcej zdjęć: fot. Biuro SKOZK fot. Biuro SKOZK fot. Biuro SKOZK


Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa


ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków
NIP: 676-10-43-167
e-mail: biuro@skozk.krakow.pl

tel.: 12 422 69 99, 12 422 53 99, 12 422 53 68, 12 430 64 42
fax: 12 422 06 77

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00


Strona główna  |  O SKOZK  |   Źródła finansowania  |  Odnowione zabytki  |  Edukacja  |  Nagrody i wyróżnienia  |  Media  o nas  |  Filmy  |  Pytania  |  Akty prawne  | Formularze wniosków | Linki | Kontakt