ZEBRANIE PLENARNE SKOZK W MIĘDZYNARODOWYM CENTRUM KULTURY
1_690_zebranie-plenarne-skozk-w-miedzynarodowym-centrum-kultury.jpg
12 marca 2016. To, co dobrze działa, nie powinno ulec zmianie – powiedział o SKOZK minister w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski, przywołując wypowiedź Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Wystąpienia przedstawiciela Prezydenta RP wysłuchali członkowie SKOZK obradujący w siedzibie Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.

Wsparcie odnowy zabytków Krakowa jest traktowane przez Pana Prezydenta jako zadanie. Co więcej, ten model rozdysponowywania publicznych pieniędzy, nad którymi pieczę ma Społeczny Komitet, bardzo dobrze się sprawdził w Krakowie i okazał się bardzo skuteczny. I to ten model jest wart upowszechniania – pokreślił w swoim wystąpieniu minister Wojciech Kolarski. Minister poinformował również, że Prezydent RP Andrzej Duda wyraził chęć osobistego spotkania się z członkami SKOZK. W Zebraniu Plenarnym udział wzięli także sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP prof. Krzysztof Szczerski, prezydent miasta Krakowa Jacek Majchrowski, wicewojewoda małopolski Piotr Ćwik, małopolscy parlamentarzyści: Elżbieta Borowska, Józef Lassota i Bogusław Sonik oraz gospodarz miejsca – prof. Jacek Purchla, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury i przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Członkowie Społecznego Komitetu przyjęli sprawozdanie Prezydium i Komisji Rewizyjnej Komitetu z działalności w roku 2015. W zeszłym roku ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa wsparto 204 przedsięwzięcia konserwatorskie na terenie Krakowa. Do najważniejszych zadań należały m.in.: rozpoczęcie wieloletniej kompleksowej odnowy ołtarza Wita Stwosza w kościele Mariackim, konserwacja XVI-wiecznego sarkofagu cynowego króla Stefana Batorego z podziemi katedry wawelskiej, zakończenie remontu gotyckiej Baszty Złodziejskiej Zamku Królewskiego na Wawelu, a także zabezpieczenie i wyeksponowanie odkrytych w toku prac konserwatorskich fresków z XVII wieku w kaplicy Męki Pańskiej kościoła Franciszkanów. Do 30.080.165,86 zł rozdysponowanych z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa właściciele i użytkownicy objętych wsparciem zabytków dołożyli 30.480.621,91 zł tytułem wkładów własnych do poszczególnych zadań. Ponadto beneficjenci środków Funduszu wydatkowali 19.903.790,86 zł na inne, nieobjęte dofinansowaniami przedsięwzięcia remontowe i konserwatorskie. Statystycznie zatem każdej złotówce dofinansowania przyznanego przez SKOZK odpowiadały w 2015 roku nakłady własne użytkowników zabytków w wysokości 1,67 zł.

Zebranie Plenarne SKOZK uchwaliło także plan odnowy zabytków Krakowa na rok 2016. Na wsparcie 207 przedsięwzięć rewaloryzacyjnych SKOZK przeznaczy 30.078.404,75 zł przy założeniu, że beneficjenci uzupełnią otrzymane środki wkładami własnymi w łącznej wysokości 31.705.858,55 zł.
Więcej zdjęć: fot. Paweł Krzan fot. Paweł Krzan fot. Paweł Krzan fot. Paweł Krzan fot. Paweł Krzan


Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa


ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków
NIP: 676-10-43-167
e-mail: biuro@skozk.krakow.pl

tel.: 12 422 69 99, 12 422 53 99, 12 422 53 68, 12 430 64 42
fax: 12 422 06 77

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00


Strona główna  |  O SKOZK  |   Źródła finansowania  |  Odnowione zabytki  |  Edukacja  |  Nagrody i wyróżnienia  |  Media  o nas  |  Filmy  |  Pytania  |  Akty prawne  | Formularze wniosków | Linki | Kontakt