ZEBRANIE PLENARNE W DAWNYM ARSENALE MIEJSKIM
1_778_zebranie-plenarne-w-dawnym-arsenale-miejskim.jpg
19 marca 2018. Prezydent RP Andrzej Duda sprawy Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa ma w swojej intelektualnej, emocjonalnej i realnej opiece – zapewnił członków Komitetu prof. Krzysztof Szczerski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP i szef gabinetu Głowy Państwa, podczas Zebrania Plenarnego w siedzibie dawnego Arsenału Miejskiego.

Zebranie Plenarne SKOZK otworzyło wystąpienie prof. Krzysztofa Szczerskiego, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP i szefa gabinetu Głowy Państwa. – Społeczny Komitet cieszy się nieustającą opieką Prezydenta Rzeczypospolitej. Ta opieka ma swój wymiar emocjonalno-duchowy, a także ma swój wymiar materialny i cieszę się, że ten wymiar materialny pozostaje nienaruszony – powiedział minister. Podkreślił także, że działalność Komitetu wpisuje się w kluczowe dla polskiej tożsamości zadanie nie tylko zachowania polskiego dziedzictwa, ale również pokazania go światu i przekazania współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Szef Gabinetu Prezydenta zauważył, że w działalności Społecznego Komitetu dziedzictwo narodowe ujmowane jest bardzo różnorodnie, od wybitnych dzieł sztuki skupionych w kolekcjach Zamku Królewskiego na Wawelu i Muzeum Narodowego w Krakowie po „dziedzictwo dnia codziennego”. – To jest niezwykle cenne w działalności Komitetu, że i narodowe, i religijne (duchowe), ale także to codzienne dziedzictwo uważamy za ważne. Każde z nich świadczy w jakimś stopniu o kondycji Polaków, o ich ambicjach, o ich dniu codziennym i o ich dniu odświętnym – powiedział. – Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej jako Głowy Państwa, ale także osobiście Pan Prezydent Andrzej Duda, wszystko to, co robimy tutaj w Społecznym Komitecie Odnowy Zabytków Krakowa, ma pod swoją serdeczną opieką – zakończył swe wystąpienie minister Krzysztof Szczerski.

W trakcie posiedzenia Komitet przyjął szczegółową listę dofinansowań z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na roku 2018. W tym roku dzięki dotacji z budżetu państwa przekazanej na wniosek i za pośrednictwem Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy SKOZK dysponować będzie sumą 30 mln zł. Z tej sumy 17,3 mln zł zostanie przeznaczone na 11 projektów kluczowych, w tym m.in. na szczególnie istotną w roku rozpoczynającym obchody stulecia Odzyskania Niepodległości odnowę sarkofagu i krypty Marszałka Józefa Piłsudskiego w podziemiach katedry na Wawelu. W formule projektu kluczowego kontynuowana będzie także renowacja Ołtarza Wita Stwosza oraz kompleksowy remont dawnego Arsenału Miejskiego – jednej z części Muzeum XX. Czartoryskich od 2017 roku będącego już własnością narodową.

Pozostałe 12,3 mln zł SKOZK przeznaczy w 2018 roku na realizację 110 zamierzeń konserwatorskich w ramach poszczególnych priorytetów operacyjnych Narodowego Funduszu: „Obiekty użyteczności publicznej”, „Obiekty sakralne”, „Obiekty mieszkalne i usługowe” oraz „Kaplice grobowe, nagrobki, pomniki cmentarne i zespoły zieleni komponowanej”. Z tych środków dofinansowane zostaną m.in.: prowadzone w trybie awaryjnym prace zabezpieczające okap dachu nad dziedzińcem arkadowym Zamku Królewskiego na Wawelu, dalsze zabiegi konserwatorskie przy cennych tkaninach z wystroju kapitularza katedry na Wawelu i odnowa elewacji modernistycznego „Domu Śląskiego” – miejsca martyrologii z czasów II wojny światowej.

W trakcie zebrania plenarnego SKOZK przyjął sprawozdanie z przebiegu odnowy zabytków Krakowa w roku 2017. Dzięki dofinansowaniom z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa udało się w zeszłym roku wykonać 183 zadania konserwatorskich w 120 zabytkowych obiektach. Do najważniejszych zaliczono konserwację sarkofagów króla Stanisława Leszczyńskiego, królowej Barbary Zapolyi, królowej Anny Austriaczki oraz dwójki królewiąt z dynastii Wazów z krypt katedry na Wawelu, kolejny etap konserwacji ołtarza Wita Stwosza w bazylice Mariackiej, zakończenie remontu konserwatorskiego bastei pod Bramą Herbową w ciągu fortyfikacji okalających wzgórze wawelskie, odnowę elewacji modernistycznego budynku dawnej Komunalnej Kasy Oszczędności przy pl. Szczepańskim, zabezpieczenie i renowację Małej Auli w gmachu Polskiej Akademii Umiejętności, a także zakończenie wieloletniego remontu konserwatorskiego cennego zabytku architektury drewnianej – austriackiej strzelnicy wojskowej na Woli Justowskiej.
Więcej zdjęć: Zebranie Plenarne SKOZK w dawnym Arsenale Miejskim. Wystąpienie prof. Franciszka Ziejki, przewodniczącego SKOZK. Wystąpienie prof. Krzysztofa Szczerskiego, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP i szefa gabinetu Głowy Państwa. Prof. Jan K. Ostrowski, zastępca przewodniczącego SKOZK, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.


Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa


ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków
NIP: 676-10-43-167
e-mail: biuro@skozk.krakow.pl

tel.: 12 422 69 99, 12 422 53 99, 12 422 53 68, 12 430 64 42
fax: 12 422 06 77

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00


Strona główna  |  O SKOZK  |   Źródła finansowania  |  Odnowione zabytki  |  Edukacja  |  Nagrody i wyróżnienia  |  Media  o nas  |  Filmy  |  Pytania  |  Akty prawne  | Formularze wniosków | Linki | Kontakt