ZMIENIAJĄ SIĘ ZANIEDBANE ZABYTKI W OTOCZENIU WAWELU
1_628_zmieniaja-sie-zaniedbane-zabytki-w-otoczeniu-wawelu.jpg
Przez trzy lat dzięki pomocy SKOZK odnowiono dwadzieścia trzy kamienice przy prowadzącej na Wawel drodze królewskiej – najpopularniejszej miejskiej trasie turystycznej w Polsce. Remonty objęły m.in. dom geniusza średniowiecznej rzeźby – Wita Stwosza oraz kamienicę, w której urodziła się Helena Modrzejewska.

Drogi prowadzące na Wawel – miejsce o największym natężeniu ruchu turystycznego w Polsce – to łącznie 10 ulic, przy których znajduje się 139 zabytków wpisanych do rejestru zabytków. 100 z nich to kamienice, w większości sięgające swoimi początki średniowiecza. Po odnowieniu w ubiegłych latach najważniejszych zabytków sakralnych i uniwersyteckich w tym rejonie, w tym m.in. Collegium Iuridicum UJ i zespołu renesansowych rezydencji na ulicy Kanoniczej, przyszedł czas, by z równą intensywnością podjąć prace konserwatorskie i remonty w kamienicach mieszczańskich. W latach 2011–2014 roku właściciele prywatnych kamienic przy drogach wiodących na Wawel zrealizowali prace konserwatorskie o łącznej wartości 16,61 mln zł, z czego 5,42 mln zł pokryto z dotacji z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

W kilku przypadkach stan podwawelskich kamienic był na tyle zły, że przed przystąpieniem do ich właściwej odnowy trzeba było je przede wszystkim zabezpieczyć przed zawaleniem. Było tak m.in. w przypadku sąsiadujących ze sobą kamienic przy ul. Grodzkiej 21–23, w których w latach 2012–2013 wzmocniono konstrukcję i zagrożone katastrofą budowlaną stropy, później dopiero przystępując do remontów elewacji. To właśnie prace przy elewacjach elewacji były działaniami, o wsparcie których najczęściej zwracali się właściciele kamienic na drogach na Wawel. Dzięki pomocy SKOZK odnowiono m.in. fasadę kamienicy „Podelwie” przy ul. Grodzkiej 32 z umieszczoną nad wejściem głównym XIV-wieczną rzeźbą lwa – najstarszym zachowanym godłem krakowskiej kamienicy. Odnowioną elewację zyskał także między innymi dom narożny przy ul. Grodzkiej 22 i placu Dominikańskim, w którym w 1840 roku urodziła się Helena Modrzejewska, oraz dom przy ul. Grodzkiej 3, w którym od 1570 roku działała drukarnia Mikołaja Szarfenberga, wydawcy Odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego.

Szczególnie złożonych prac wymagał – i wciąż wymaga – dom rzeźbiarza Wita Stwosza przy ul. Grodzkiej 39. Gdy w 2011 roku SKOZK po raz pierwszy zdecydował się wspomóc właścicieli tej kamienicy, była ona w opłakanym stanie. Poważna awaria konstrukcyjna groziła jeszcze kilka lat temu zawaleniem tej budowli. Pierwsze dwa lata poświęcono na przeprowadzenie gruntownego zabezpieczenia konstrukcyjnego, dopiero wtedy można było pomyśleć o odnowieniu elewacji, w czym wspomogła właścicieli dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz władz krakowskiego samorządu. Z kolei przy wsparciu Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa odnawiane są m.in. gotyckie piwnice oraz poddawane konserwacji nowożytne polichromie na I piętrze.

28 listopada 2014 roku Liliana Sonik, przewodnicząca Komisji Informacji i Inicjatyw Społecznych SKOZK, oraz prof. Bogusław Krasnowolski, zastępca przewodniczącego SKOZK, na konferencji prasowej przedstawili dziennikarzom i miłośnikom zabytków Krakowa dotychczasowe efekty odnowy mieszczańskich zabytków znajdujących się na drogach na Wawel. Informacje z konferencji ukazały się w najważniejszych mediach lokalnych, w tym m.in. TVP Kraków, Radiu Kraków, „Dzienniku Polskim”, „Gazecie Krakowskiej”, „Gazecie Wyborczej” (w dodatku „Gazeta w Krakowie”) i „Gościu Niedzielnym”.
Więcej zdjęć: fot. Paweł Krzan fot. Paweł Krzan fot. Paweł Krzan fot. Paweł Krzan fot. Paweł Krzan fot. Paweł Krzan fot. Paweł Krzan fot. Paweł Krzan


Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa


ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków
NIP: 676-10-43-167
e-mail: biuro@skozk.krakow.pl

tel.: 12 422 69 99, 12 422 53 99, 12 422 53 68, 12 430 64 42
fax: 12 422 06 77

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00


Strona główna  |  O SKOZK  |   Źródła finansowania  |  Odnowione zabytki  |  Edukacja  |  Nagrody i wyróżnienia  |  Media  o nas  |  Filmy  |  Pytania  |  Akty prawne  | Formularze wniosków | Linki | Kontakt