Formularze wniosków o przyznanie dofinansowania w roku 2017
 
Dofinansowania z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa przyznawane są w obrębie ustanowionych na dany rok priorytetów operacyjnych Funduszu. W 2017 roku obowiązywać będzie pięć priorytetów operacyjnych. Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku prosimy zapoznać się z podaną niżej charakterystyką priorytetów i wybrać priorytet obejmujący Państwa obiekt zabytkowy.
 
1. Priorytet operacyjny „I. Projekty kluczowe” obejmuje zadania będące częściami projektów kluczowych objętych w wyniku odrębnego konkursu promesami Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa na lata 2017–2019.
 

Formularz wniosku o dofinansowanie z NFRZK w roku 2017 – priorytet I (zmodyfikowany) [wersja WORD]
Formularz wniosku o dofinansowanie z NFRZK w roku 2017 – priorytet I (zmodyfikowany) [wersja PDF]

Wytyczne ws. sporządzania kosztorysów inwestorskich


2. Priorytet operacyjny „II. Obiekty użyteczności publicznej” obejmuje zadania realizowane w obiektach zabytkowych pełniących współcześnie funkcje użyteczności publicznej, w tym obiektach służących edukacji, nauce, kulturze, sztuce, administracji publicznej, bezpieczeństwu i obronności, ochronie zdrowia, sportowi i rekreacji oraz w obiektach stanowiących infrastrukturę cmentarzy.

UWAGA! W związku z uwagami i wątpliwościami zgłaszanymi przez część interesariuszy Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa informujemy, że Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa w porozumieniu z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim dostosował  formularz wniosków o przyznanie dofinansowania w roku 2017 w części dotyczącej pomocy publicznej (dział H formularza) do specyfiki działalności wszystkich grup interesariuszy.

Formularze zmodyfikowane w części odnoszącej się do pomocy publicznej zostały opublikowane na stronie internetowej www.skozk.pl w dziale „Formularze wniosków” w dniu 3 października br.

Podmiotom, które złożyły lub złożą wnioski o dofinansowanie lub zgłoszenia projektów kluczowych na dotychczasowych formularzach, zostanie umożliwiona ich aktualizacja w części dotyczącej pomocy publicznej.

Dotychczasowy termin naboru wniosków o dofinansowania na rok 2017 w trybie konkursowym (31 października 2016 roku) pozostaje bez zmian. Jednocześnie prosimy wnioskodawców, dla których nie będzie to problemem organizacyjnym, o korzystanie w miarę możliwości z formularzy, które zostały przez nas udostępnione 3 października.
 
Formularz wniosku o dofinansowanie z NFRZK w roku 2017 – priorytet II (zmodyfikowany) [wersja WORD]
Formularz wniosku o dofinansowanie z NFRZK w roku 2017 – priorytet II (zmodyfikowany) [wersja PDF]
Wytyczne ws. sporządzania kosztorysów inwestorskich
Informacja o zasadach oceny wniosków – priorytet II

3. Priorytet operacyjny „III. Obiekty sakralne” obejmuje zadania realizowane w obiektach zabytkowych pełniących współcześnie funkcje sakralne lub stanowiących siedziby jednostek organizacyjnych kościołów i związków wyznaniowych, z wyłączeniem obiektów objętych priorytetem „II. Obiekty użyteczności publicznej”. Formularze wniosków:
 
UWAGA! W związku z uwagami i wątpliwościami zgłaszanymi przez część interesariuszy Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa informujemy, że Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa w porozumieniu z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim dostosował  formularz wniosków o przyznanie dofinansowania w roku 2017 w części dotyczącej pomocy publicznej (dział H formularza) do specyfiki działalności wszystkich grup interesariuszy.

Formularze zmodyfikowane w części odnoszącej się do pomocy publicznej
zostały opublikowane na stronie internetowej www.skozk.pl w dziale „Formularze wniosków” w dniu 3 października br.

Podmiotom, które złożyły lub złożą wnioski o dofinansowanie lub zgłoszenia projektów kluczowych na dotychczasowych formularzach, zostanie umożliwiona ich aktualizacja w części dotyczącej pomocy publicznej.

Dotychczasowy termin naboru wniosków o dofinansowania na rok 2017 w trybie konkursowym (31 października 2016 roku) pozostaje bez zmian. Jednocześnie prosimy wnioskodawców, dla których nie będzie to problemem organizacyjnym, o korzystanie w miarę możliwości z formularzy, które zostały przez nas udostępnione 3 października.

 
Formularz wniosku o dofinansowanie z NFRZK w roku 2017 – priorytet III (zmodyfikowany) [wersja WORD]
Formularz wniosku o dofinansowanie z NFRZK w roku 2017 – priorytet III (zmodyfikowany) [wersja PDF]
Wytyczne ws. sporządzania kosztorysów inwestorskich
Informacja o zasadach oceny wniosków – priorytet III

 
4. Priorytet operacyjny „IV. Obiekty mieszkalne i usługowe” obejmuje zadania realizowane w obiektach zabytkowych o dominującej współcześnie funkcji mieszkalnej, usługowej lub mieszkalno-usługowej. Formularze wniosków:

UWAGA! W związku z uwagami i wątpliwościami zgłaszanymi przez część interesariuszy Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa informujemy, że Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa w porozumieniu z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim dostosował  formularz wniosków o przyznanie dofinansowania w roku 2017 w części dotyczącej pomocy publicznej (dział H formularza) do specyfiki działalności wszystkich grup interesariuszy.

Formularze zmodyfikowane w części odnoszącej się do pomocy publicznej
zostały opublikowane na stronie internetowej www.skozk.pl w dziale „Formularze wniosków” w dniu 3 października br.

Podmiotom, które złożyły lub złożą wnioski o dofinansowanie lub zgłoszenia projektów kluczowych na dotychczasowych formularzach, zostanie umożliwiona ich aktualizacja w części dotyczącej pomocy publicznej.

Dotychczasowy termin naboru wniosków o dofinansowania na rok 2017 w trybie konkursowym (31 października 2016 roku) pozostaje bez zmian. Jednocześnie prosimy wnioskodawców, dla których nie będzie to problemem organizacyjnym, o korzystanie w miarę możliwości z formularzy, które zostały przez nas udostępnione 3 października.

Formularz wniosku o dofinansowanie z NFRZK w roku 2017 – priorytet IV (zmodyfikowany) [wersja WORD]
Formularz wniosku o dofinansowanie z NFRZK w roku 2017 – priorytet IV (zmodyfikowany) [wersja PDF]
Wytyczne ws. sporządzania kosztorysów inwestorskich
Informacja o zasadach oceny wniosków – priorytet IV

 
5. Priorytet operacyjny „V. Kaplice grobowe, nagrobki, pomniki cmentarne i zespoły zieleni komponowanej” obejmuje zadania realizowane przy indywidualnych kaplicach grobowych, nagrobkach i pomnikach grobowych lub ich zespołach, a także przy zabytkowych zespołach zieleni komponowanej. Formularze wniosków:

UWAGA! W związku z uwagami i wątpliwościami zgłaszanymi przez część interesariuszy Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa informujemy, że Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa w porozumieniu z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim dostosował  formularz wniosków o przyznanie dofinansowania w roku 2017 w części dotyczącej pomocy publicznej (dział H formularza) do specyfiki działalności wszystkich grup interesariuszy.

Formularze zmodyfikowane w części odnoszącej się do pomocy publicznej
zostały opublikowane na stronie internetowej www.skozk.pl w dziale „Formularze wniosków” w dniu 3 października br.

Podmiotom, które złożyły lub złożą wnioski o dofinansowanie lub zgłoszenia projektów kluczowych na dotychczasowych formularzach, zostanie umożliwiona ich aktualizacja w części dotyczącej pomocy publicznej.

Dotychczasowy termin naboru wniosków o dofinansowania na rok 2017 w trybie konkursowym (31 października 2016 roku) pozostaje bez zmian. Jednocześnie prosimy wnioskodawców, dla których nie będzie to problemem organizacyjnym, o korzystanie w miarę możliwości z formularzy, które zostały przez nas udostępnione 3 października.

 
Formularz wniosku o dofinansowanie z NFRZK w roku 2017 – priorytet V (zmodyfikowany) [wersja WORD]
Formularz wniosku o dofinansowanie z NFRZK w roku 2017 – priorytet V (zmodyfikowany) [wersja PDF]
Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa


ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków
NIP: 676-10-43-167
e-mail: biuro@skozk.krakow.pl

tel.: 12 422 69 99, 12 422 53 99, 12 422 53 68, 12 430 64 42
fax: 12 422 06 77

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00


Strona główna  |  O SKOZK  |   Źródła finansowania  |  Odnowione zabytki  |  Edukacja  |  Nagrody i wyróżnienia  |  Media  o nas  |  Filmy  |  Pytania  |  Akty prawne  | Formularze wniosków | Linki | Kontakt