Formularze wniosków o przyznanie dofinansowania w roku 2018
UWAGA!
Uprzejmie informujemy, że termin naboru wniosków o przyznanie w roku 2018 dofinansowania z NFRZK został przedłużony do 8 października 2017 roku. Równocześnie informujemy, że na przełomie września i października 2017 roku Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa ogłosi nabór wniosków o przyznanie dofinansowania do przedsięwzięć wieloletnich etapowanych na lata 2018–2019  i 2018–2020. Więcej informacji o przedsięwzięciach wieloletnich etapowanych znajdą Państwo tu.
Dofinansowania z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa przyznawane są w obrębie ustanowionych na dany rok priorytetów operacyjnych Funduszu. W 2018 roku obowiązywać będzie pięć priorytetów operacyjnych. Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku prosimy zapoznać się z podaną niżej charakterystyką priorytetów i wybrać priorytet obejmujący Państwa obiekt zabytkowy.
 
1. Priorytet operacyjny „I. Projekty kluczowe” obejmuje zadania będące częściami projektów kluczowych objętych wystawionymi przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa promesami na lata 2017–2019.
 

Formularz wniosku o dofinansowanie z NFRZK w roku 2018 – priorytet I [wersja WORD]
Formularz wniosku o dofinansowanie z NFRZK w roku 2018 – priorytet I [wersja PDF]

Wytyczne ws. sporządzania kosztorysów inwestorskich


2. Priorytet operacyjny „II. Obiekty użyteczności publicznej” obejmuje zadania realizowane w obiektach zabytkowych pełniących współcześnie funkcje użyteczności publicznej, w tym obiektach służących edukacji, nauce, kulturze, sztuce, administracji publicznej, bezpieczeństwu i obronności, ochronie zdrowia, sportowi i rekreacji oraz w obiektach stanowiących infrastrukturę cmentarzy.

 
Formularz wniosku o dofinansowanie z NFRZK w roku 2018 – priorytet II [wersja WORD]
Formularz wniosku o dofinansowanie z NFRZK w roku 2018 – priorytet II [wersja PDF]
Wytyczne ws. sporządzania kosztorysów inwestorskich
Informacja o zasadach oceny wniosków – priorytet II


3. Priorytet operacyjny „III. Obiekty sakralne” obejmuje zadania realizowane w obiektach zabytkowych pełniących współcześnie funkcje sakralne lub stanowiących siedziby jednostek organizacyjnych kościołów i związków wyznaniowych, z wyłączeniem obiektów objętych priorytetem „II. Obiekty użyteczności publicznej”. Formularze wniosków: 
 
 
Formularz wniosku o dofinansowanie z NFRZK w roku 2018 – priorytet III [wersja WORD]
Formularz wniosku o dofinansowanie z NFRZK w roku 2018 – priorytet III [wersja PDF]
Wytyczne ws. sporządzania kosztorysów inwestorskich
Informacja o zasadach oceny wniosków – priorytet III

 
4. Priorytet operacyjny „IV. Obiekty mieszkalne i usługowe” obejmuje zadania realizowane w obiektach zabytkowych o dominującej współcześnie funkcji mieszkalnej, usługowej lub mieszkalno-usługowej. Formularze wniosków:


Formularz wniosku o dofinansowanie z NFRZK w roku 2018 – priorytet IV [wersja WORD]
Formularz wniosku o dofinansowanie z NFRZK w roku 2018 – priorytet IV [wersja PDF]
Wytyczne ws. sporządzania kosztorysów inwestorskich
Informacja o zasadach oceny wniosków – priorytet IV

 
5. Priorytet operacyjny „V. Kaplice grobowe, nagrobki, pomniki cmentarne i zespoły zieleni komponowanej” obejmuje zadania realizowane przy indywidualnych kaplicach grobowych, nagrobkach i pomnikach grobowych lub ich zespołach, a także przy zabytkowych zespołach zieleni komponowanej. Formularze wniosków:

 
Formularz wniosku o dofinansowanie z NFRZK w roku 2018 – priorytet V [wersja WORD]
Formularz wniosku o dofinansowanie z NFRZK w roku 2018 – priorytet V [wersja PDF]Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa


ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków
NIP: 676-10-43-167
e-mail: biuro@skozk.krakow.pl

tel.: 12 422 69 99, 12 422 53 99, 12 422 53 68, 12 430 64 42
fax: 12 422 06 77

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00


Strona główna  |  O SKOZK  |   Źródła finansowania  |  Odnowione zabytki  |  Edukacja  |  Nagrody i wyróżnienia  |  Media  o nas  |  Filmy  |  Pytania  |  Akty prawne  | Formularze wniosków | Linki | Kontakt