Informacje dla beneficjentów
Beneficjenci dofinansowania z NFRZK na rok 2018 proszeni są o kontakt z Wydziałem Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu podpisania umowy o wykorzystanie dofinansowania. Siedziba Wydziału: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, budynek frontowy, II piętro,  pok. 208, tel. (12) 392 19 65.

Dla osób przystępujących po raz pierwszy do realizacji zadania objętego dofinansowaniem z NFRZK lub pragnących zaktualizować swoją wiedzę w zakresie zasad rozliczania dofinansowań Małopolski Urząd Wojewódzki organizuje szkolenia w dniach 9 i 13 kwietnia 2018 r. o godz. 13:00 (jeden z terminów do wyboru) w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie przy ul. Kanoniczej 24 (I piętro). Ze względów organizacyjnych Małopolski Urząd Wojewódzki prosi osoby zainteresowane o wcześniejsze potwierdzenie telefoniczne udziału w szkoleniu (tel. 12 392 19 65).

Lista dofinansowań z NFRZK przyznanych w roku 2018: kliknij tu.
Listy rankingowe wniosków o przyznanie dofinansowania w roku 2018: kliknij tu.

Poniżej publikujemy wzory umów o dofinansowanie zadania objętego dofinansowaniem z NFRZK (umowa standardowa) oraz etapu realizacji projektu kluczowego obowiązujący w 2018 roku (umowa dotycząca projektów kluczowych).
Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa


ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków
NIP: 676-10-43-167
e-mail: biuro@skozk.krakow.pl

tel.: 12 422 69 99, 12 422 53 99, 12 422 53 68, 12 430 64 42
fax: 12 422 06 77

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00


Strona główna  |  O SKOZK  |   Źródła finansowania  |  Odnowione zabytki  |  Edukacja  |  Nagrody i wyróżnienia  |  Media  o nas  |  Filmy  |  Pytania  |  Akty prawne  | Formularze wniosków | Linki | Kontakt