Informacje dla beneficjentów
Beneficjenci dofinansowania z NFRZK na rok 2017 proszeni są o kontakt z Oddziałem Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego w Wydziale Administracji i Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu podpisania umowy o wykorzystanie dofinansowania. Siedziba Oddziału: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, budynek frontowy, II piętro,  pok. 208, tel. (12) 392 11 35, fax. (12) 392 19 77.

Poniżej publikujemy wzór umowy o dofinansowanie zadania objętego dofinansowaniem z NFRZK (umowa standardowa) oraz etapu realizacji projektu kluczowego obowiązujący w 2017 roku (umowa dotycząca projektów kluczowych).


Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa


ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków
NIP: 676-10-43-167
e-mail: biuro@skozk.krakow.pl

tel.: 12 422 69 99, 12 422 53 99, 12 422 53 68, 12 430 64 42
fax: 12 422 06 77

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00


Strona główna  |  O SKOZK  |   Źródła finansowania  |  Odnowione zabytki  |  Edukacja  |  Nagrody i wyróżnienia  |  Media  o nas  |  Filmy  |  Pytania  |  Akty prawne  | Formularze wniosków | Linki | Kontakt