Informacje o zamówieniach publicznych z NFRZK 2017
Poniżej publikujemy wszystkie nadesłane przez inwestorów w 2017 roku ogłoszenia o zamówieniach dotyczących zadań objętych dofinansowaniami z NFRZK, udzielanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz udzielanych przez podmioty, do których przepisów tej ustawy nie stosuje się.

Beneficjenci dofinansowań z NFRZK obowiązani są do wyłaniania wykonawców prac w oparciu o wytyczne w sprawie wyboru wykonawcy, stanowiące załącznik do umowy o dofinansowanie z NFRZK.

Treść informacji pochodzi w całości od podmiotów udzielających zamówień publicznych i nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec Skarbu Państwa, Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Biura Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa ani Kancelarii Prezydenta RP.

Informacje o zamówieniach publikowane są według kolejności terminu składania ofert bądź terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym lub konkursowym.
Termin składania ofert: 19 października 2017 r.; inwestor: Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie; dotyczy zadania: „Wykonanie robót budowlano–konserwatorskich w ramach projektu »Utworzenie Muzeum Kościuszkowskiego z wystawą stałą pt. „Kościuszko bohater wciąż potrzebny” w kompleksie Bastionu V w Forcie nr 2 „Kościuszko” oraz trasy edukacyjnej na Kopcu Kościuszki w Krakowie z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych«”; projekt kluczowy NFRZK: „Przebudowa wewnętrznej kubatury Bastionu V na cele kulturalno-wystawiennicze z przystosowaniem trasy turystycznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz rekonstrukcją historycznych bram, pomostów i fosy wjazdowej wraz z rozbudową wewnętrznej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz budową wentylacji mechanicznej w Forcie nr 2 »Kościuszko«” (Promesa SKOZK Nr 12 z 4.04.2017) [data publikacji: 27 września 2017 r.; data aktualizacji: 28 września 2017 r.]
Termin składania ofert: 18 października 2017 r.; inwestor: Polska Prowincja Zakonu Pijarów; dotyczy zadania: „Kościół i klasztor Pijarów, ul. Pijarska 2 – Konserwacja wewnętrznych,metalowych schodów w zachodniej części klasztoru” (poz. III.43 w planie NFRZK) [data publikacji: 2 października 2017 r.]
Termin składania ofert: 13 października 2017 r.; inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Stradomskiej 3; dotyczy zadania: „Kamienica , ul. Stradomska 3 – Remont konserwatorski elewacji frontowej” (poz. IV.1.3/DW w planie NFRZK) [data publikacji: 28 września 2017 r.]
Termin składania ofert: 12 października 2017 r.; inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Stradomskiej 3; dotyczy zadania: „Kamienica, ul. Stradomska 3 – Remont konserwatorski elewacji frontowej” (poz. IV.1.3/DW w planie NFRZK) [data publikacji: 27 września 2017 r.; ogłoszenie usunięte w dniu 28 września 2017 r. na wniosek Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego]
Termin składania ofert: 10 października 2017 r.; inwestor: Opactwo Cystersów w Krakowie-Mogile; dotyczy projektu kluczowego: „Opactwo Cystersów w Mogile, ul. Klasztorna 11 – Utworzenie Muzeum Cystersów w budynku dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia (etap II, 2018–2019)” (Promesa SKOZK Nr 9 z 29.12.2016) [data publikacji: 21 września 2017 r., data publikacji odpowiedzi na zapytanie: 6 października 2017 r.]
Termin składania ofert: 9 października 2017 r.; inwestor: Muzeum Lotnictwa Polskiego; dotyczy zadania: „Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, dawne lotnisko Kraków Rakowice-Czyżyny , al. Jana Pawła II 39  – Wykonanie projektu rewaloryzacji i integracji zespołu zabytkowego oraz prace ratunkowo-zabezpieczające” (poz. II.39 w planie NFRZK) [data publikacji: 09 października 2017 r.]
Termin składania ofert: 9 października 2017 r.; inwestor: Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie; dotyczy zadania: „Dworek Jana Matejki, ul. Wańkowicza 25 – Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi” (poz. II.46 w planie NFRZK) [data publikacji: 22 września 2017 r.]
Termin składania ofert: 5 października 2017 r.; inwestor: Gmina Miejska Kraków - Zarząd Budynków Komunalnych; dotyczy trzech zadań: „Ostróg forteczny bramy "Bielany" Fortu nr 2 "Kościuszko", ul. Księcia Józefa 65; Zespół Dzieł Obronnych nr 3, 3a,3b - brama forteczna, ul. Małeckiego 18; Zespół Dzieł Obronnych nr 3, 3a,3b - ostróg - wartownia, ul. Hofmana 23 - Projekt remontu konserwatorskiego” (poz. II.1.4/TK; poz. II.1.6/TK; poz. II.1.7/TK w planie NFRZK) [data publikacji: 28 września 2017 r.]
Termin składania ofert: 14 września 2017 r.; inwestor: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie; dotyczy zadania: „Pałac Górków, ul. Kanonicza 24 – Prace konserwatorskie przy elementach wystroju i wyposażenia sieni oraz pomieszczenia dziennika podawczego w zachodnim skrzydle budynku - jako I etap zadania pn. rozpoczęcie remontu konserwatorskiego elewacji wraz z kamiennym portalem i bramą wejściową oraz elementów wystroju i wyposażenia sieni i części komunikacyjnej w zachodnim skrzydle budynku” (poz. II.45 w planie NFRZK) [data publikacji: 06 września 2017 r.]
Termin składania ofert: 11 września 2017 r.; inwestor: Klasztor Ojców Dominikanów; dotyczy zadania: „Zespół klasztorny Dominikanów, ul. Stolarska 12 – prace konserwatorskie w ramach zadania: Kompleksowa konserwacja Bazyliki Trójcy Świętej w Krakowie jako jeden z elementów rewitalizacji założenia klasztornego Ojców Dominikanów w Krakowie, związanej z osiemsetną rocznicą powstania klasztoru” (poz. III.9 w planie NFRZK) [data publikacji: 18 sierpnia 2017 r.]
Ponowne ogłoszenie. Termin składania ofert: 8 września 2017 r.; inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Brackiej 8; dotyczy zadania: „Kamienica, ul. Bracka 8 – Remont konserwatorski elewacji” (poz. IV.13 w planie NFRZK) [data publikacji: 22 sierpnia 2017 r.]
Ponowne ogłoszenie.Termin składania ofert: 8 września 2017 r.; inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Brackiej 8; dotyczy zadania: „Kamienica, ul. Bracka 8 – Remont konserwatorski klatki schodowej i sieni” (poz. IV.12 w planie NFRZK) [data publikacji: 22 sierpnia 2017 r.]
Termin składania ofert: 6 września 2017 r.; inwestor: Gmina Miejska Kraków - Zarząd Budynków Komunalnych; dotyczy zadania: „Kamienica 'Pod Blachą', Rynek Główny 29 – Prace remontowo-konserwatorskie klatki schodowej i sieni przejazdowej - I etap” (poz. IV.2 w planie NFRZK) [data publikacji: 30 sierpnia 2017 r.]
Termin składania ofert: 5 września 2017 r.; inwestor: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II; dotyczy zadania: „Dom Długosza,Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, ul. Kanonicza 25 – Rozpoczęcie prac remontowo-konserwatorskich przy ścianie południowej” (poz. II.4 w planie NFRZK) [data publikacji: 22 sierpnia 2017 r.; data aktualizacji 23 sierpnia 2017 r.]
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 4 września 2017 r.; inwestor: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II; dotyczy zadania: „Kapitularz Kapituły Metropolitalnej Krakowskiej, Wawel 2 – Usługa wykonania kompleksowej konserwacji tkanin obiciowych z Kapitularza Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej wraz z konserwacją szat liturgicznych” (poz. III.2 w planie NFRZK) [data publikacji: 16 sierpnia 2017 r.; data aktualizacji: 22 sierpnia 2017 r.]
Termin składania ofert: 29 sierpnia 2017 r.; inwestor: Zofia Włodek; dotyczy zadania: „Kamienica projektu Teodora Talowskiego , ul. św. Jana 3 – Konserwacja sztukaterii we wnętrzach” (poz. IV.5 w planie NFRZK) [data publikacji: 11 sierpnia 2017 r.]
Termin składania ofert: 28 sierpnia 2017 r.; inwestor: Adam Mróz, Alicja Mróz, Arkadiusz Mróz, Jolanta Anna Mróz, Urszula Mróz, Elżbieta Matusik, Małgorzata Orzechowska, Elżbieta Titis, Iwona Alicja Titis-Latsos, Janina Stochmiałek, Leszek Piotr Stochmiałek ; dotyczy zadania: „Kamienica, ul. Czysta 1 – Remont konserwatorski elewacji frontowych” (poz. IV.22 w planie NFRZK) [data publikacji: 10 sierpnia 2017 r.]
Termin składania ofert: 28 sierpnia 2017 r.; inwestor: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej; dotyczy zadania: „Fort Pancerny 52 ½ N »Skotniki«, ul. Kozienicka 24 – Kontynuacja adaptacji fortu dla potrzeb Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń” (poz. II.1.13/TK w planie NFRZK) [data publikacji: 28 lipca 2017 r.]
Termin składania ofert: 25 sierpnia 2017 r.; inwestor: Zofia Włodek; dotyczy zadania: „Kamienica projektu Teodora Talowskiego , ul. św. Jana 3 – Konserwacja sztukaterii we wnętrzach” (poz. IV.5 w planie NFRZK) [data publikacji: 9 sierpnia 2017 r.; ogłoszenie usunięte w dniu 10 sierpnia 2017 r. na wniosek Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego]
Termin składania ofert: 25 sierpnia 2017 r. (termin zaktualizowany przez ogłoszeniodawcę); inwestor: Opactwo Cystersów w Krakowie-Mogile; dotyczy projektu kluczowego: „Opactwo Cystersów w Mogile, ul. Klasztorna 11 – Utworzenie Muzeum Cystersów w budynku dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia (etap I, 2017)” (Promesa SKOZK Nr 9 z 29.12.2016) [data publikacji: 28 lipca 2017 r.; ; data publikacji odpowiedzi na zapytania: 18 sierpnia 2017 r.; data aktualizacji terminu składania ofert: 21 sierpnia 2017 r.]
Termin składania ofert: 25 sierpnia 2017 r.; inwestor: Kolegium Księży Jezuitów ; dotyczy zadania: „Bazylika pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Kopernika 26 – Remont konserwatorski ogrodzenia” (poz. III.23 w planie NFRZK) [data publikacji: 9 sierpnia 2017 r.]
Ponowne ogłoszenie.Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23 sierpnia 2017 r.; inwestor: Klasztor Ojców Dominikanów; dotyczy projektu kluczowego: „Zespół klasztorny Dominikanów, ul. Stolarska 12 – Utworzenie Muzeum Polskiej Prowincji Dominikanów w części średniowiecznych i nowożytnych zabudowań klasztornych” (Promesa SKOZK Nr 3 z 29.12.2016) [data publikacji: 11 sierpnia 2017 r.]
Termin składania ofert: 23 sierpnia 2017 r.; inwestor: Jadwiga Marchwica Kurator Spadku po Aleksandrze Zaleskim; dotyczy zadania: „Kamienica, ul. Piłsudskiego 38 – Konserwacja secesyjno-modernistycznej elewacji frontowej” (poz. IV.1.9/DW w planie NFRZK) [data publikacji: 7 sierpnia 2017 r.]
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 22 sierpnia 2017 r.; inwestor: Gmina Miejska Kraków - Zarząd Budynków Komunalnych, Powiat Krakowski ; dotyczy zadania: „Dawna rogatka miejska 'Wolska', ul. Piłsudskiego 29 – Remont dachu i rozpoczęcie konserwacji elewacji ” (poz. IV.1.8/DW w planie NFRZK) [data publikacji: 7 sierpnia 2017 r.]
Termin składania ofert: 21 sierpnia 2017 r.; inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Brackiej 8; dotyczy zadania: „Kamienica, ul. Bracka 8 – Remont konserwatorski elewacji” (poz. IV.13 w planie NFRZK) [data publikacji: 3 sierpnia 2017 r.; data aktualizacji ogłoszenia: 4 sierpnia 2017 r.]
Termin składania ofert: 21 sierpnia 2017 r.; inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Brackiej 8; dotyczy zadania: „Kamienica, ul. Bracka 8 – Remont konserwatorski klatki schodowej i sieni” (poz. IV.12 w planie NFRZK) [data publikacji: 3 sierpnia 2017 r.; data aktualizacji ogłoszenia: 4 sierpnia 2017 r.]
Termin składania ofert: 18 sierpnia 2017 r.; inwestor: Jadwiga Marchwica Kurator Spadku po Aleksandrze Zaleskim; dotyczy zadania: „Kamienica, ul. Piłsudskiego 38 – Konserwacja secesyjno-modernistycznej elewacji frontowej” (poz. IV.1.9/DW w planie NFRZK) [data publikacji: 1 sierpnia 2017 r.; ogłoszenie usunięte w dniu 3 sierpnia 2017 r. na wniosek Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego]
Termin składania ofert: 18 sierpnia 2017 r.; inwestor: Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"; dotyczy projektu kluczowego: „Budynek Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, ul. Piłsudskiego 27 – Kompleksowe odnowienie budynku Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" - prace konserwatorskie, restauratorskie i remontowe” (Promesa SKOZK Nr 8 z 29.12.2016) [data publikacji: 25 lipca 2017 r.; data aktualizacji: 27 lipca 2017 r.; daty publikacji odpowiedzi na zapytanie: 10 sierpnia 2017 r. i 17 sierpnia 2017 r.]
Termin składania ofert: 16 sierpnia 2017 r.; inwestor: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie; dotyczy zadania: „Zespół dawnego hangaru lotniczego, ul. I. Stella-Sawickiego – Kompleksowa renowacja wrót hangaru wraz z rozbiórką wtórnych dobudówek” (poz. II.33 w planie NFRZK) [data publikacji: 3 sierpnia 2017 r.]
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 7 sierpnia 2017 r.; inwestor: Zarząd Budynków Komunalnych; dotyczy zadania: "Kamienica "Pod Gruszką", ul. Szczepańska 1 – Kontynuacja prac konserwatorskich w Sali Fontany - zakończenie prac w gabinecie” (poz. II.12 w planie NFRZK) [data publikacji: 28 czerwca 2017 r.]
 Termin składania ofert: 2 sierpnia 2017 r.; inwestor: Klasztor Ojców Dominikanów; dotyczy projektu kluczowego: „Zespół klasztorny Dominikanów, ul. Stolarska 12 – Utworzenie Muzeum Polskiej Prowincji Dominikanów w części średniowiecznych i nowożytnych zabudowań klasztornych” (Promesa SKOZK Nr 3 z 29.12.2016) [data publikacji: 11 lipca 2017 r.]
Termin składania ofert: 28 lipca 2017 r.; inwestor: Elżbieta Maciejewska; dotyczy zadania: "Kamienica (XIX w.), ul. Westerplatte 2 - Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji frontowej" (poz. IV.19 w planie NFRZK) [data publikacji: 11 lipca 2017 r.]
Termin składania ofert: 27 lipca 2017 r.; inwestor: Góra Borkowska Spółka z o.o. Sp.k; dotyczy zadania: "Dwór Rodziny Ziobrowskich, ul. Zawiła 2 - Rozpoczęcie kompleksowego remontu konserwatorskiego -dach" (poz. IV.28 w planie NFRZK) [data publikacji: 11 lipca 2017 r.]
Termin składania ofert: 27 lipca 2017 r.; inwestor: Rzymskokatolicka parafia pw. Bożego Ciała w Krakowie; dotyczy projektu kluczowego: Bazylika Bożego Ciała, ul. Bożego Ciała 26 – Kontynuacja konserwacji wnętrza kościoła” (Promesa Nr 7 z 29.12.2017r.) [data publikacji: 30 czerwca 2017 r.]
Termin składania ofert: 26 lipca 2017 r.; inwestor: Alina Such, Klaudiusz Such; dotyczy zadania: "Kamienica (XV-XIX w.), ul. Bracka 11 - Remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z konserwacją i odtworzeniem stolarki okiennej i drzwiowej" (poz. IV.14 w planie NFRZK) [data publikacji: 11 lipca 2017 r.]
Termin składania ofert: 26 lipca 2017 r.; inwestor: Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie; dotyczy projektu kluczowego: „Synagoga Remuh, ul. Szeroka 40 – Rewaloryzacja zespołu synagogi Remuh wraz z konserwacją nagrobków na Cmentarzu Remuh i utworzeniem ścieżki edukacyjnej” (Promesa SKOZK Nr 6 z 29.12.2016) [data publikacji: 4 lipca 2017 r.]
Termin składania ofert: 25 lipca 2017 r.; inwestor: Danuta Wilk-Mrozowska, Władysław Mrozowski; dotyczy zadania: "Kamienica (XIX w.), ul. Czarnieckiego 2 / ul. Limanowskiego 28, Remont konserwatorski elewacji frontowych" (poz. IV.2.1/P w planie NFRZK) [data publikacji: 10 lipca 2017 r.]
Termin składania ofert: 25 lipca 2017 r.; inwestor: Klasztor Sióstr Bernardynek; dotyczy zadania: „Klasztor Sióstr Bernardynek, ul. Poselska 21 – Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji murów zewnętrznych od ul. Poselskiej i ul. Dominikańskiej” (poz. III.11 w planie NFRZK) [data publikacji: 7 lipca 2017 r.; data aktualizacji: 21 lipca 2017 r.]
Termin składania ofert: 25 lipca 2017 r.; inwestor: Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika "Na Skałce"; dotyczy zadania: „Zespół klasztorny Ojców Paulinów "Na Skałce", ul. Skałeczna 15, Wzmocnienie i remont konserwatorski średniowiecznego muru miasta Kazimierz przy ul. Paulińskiej - likwidacja awarii - I etap" (poz. III.19 w planie NFRZK) [data publikacji: 7 lipca 2017 r.]
Ponowne ogłoszenie. Termin składania ofert: 24 lipca 2017 r.; inwestor: Radio Muzyka Fakty Grupa RMF Sp. z o.o. sp.k; dotyczy zadania: „Fort nr 2 "Kościuszko", al. Waszyngtona 1, Kontynuacja konserwacji elewacji w częściach: koszary szyjowe, kaponiera północna i kurtyna III-IV" (poz. IV.26 w planie NFRZK) [data publikacji: 7 lipca 2017 r.]
Termin składania ofert: 21 lipca 2017 r.; inwestor: Klasztor Sióstr Wizytek; dotyczy zadania: „Kościół pw. św. Franciszka Salezego w Zespole Klasztornym Sióstr Wizytek, ul. Krowoderska 16 – Konserwacja chóru muzycznego z prospektem organowym” (poz. III.26 w planie NFRZK) [data publikacji: 06 lipca 2017 r.; ogłoszenie usunięte w dniu 7 lipca 2017 roku na wniosek Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego]
Termin składania ofert: 21 lipca 2017 r.; inwestor: Klasztor Sióstr Wizytek; dotyczy zadania: „Kościół pw. św. Franciszka Salezego w Zespole Klasztornym Sióstr Wizytek, ul. Krowoderska 16 – Konserwacja chóru muzycznego z prospektem organowym” (poz. III.26 w planie NFRZK) [data publikacji: 7 lipca 2017 r.]
Termin składania ofert: 20 lipca 2017 r.; inwestor: Barnaba Augustyniak prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą pod nazwą Abardo Augustyniak Barnaba; dotyczy zadania: „Budynek dawnego Zakrzowieckiego Urzędu Akcyzowego, ul. Twardowskiego 45 – Remont konserwatorski budynku rogatki miejskiej wraz z rekonstrukcją stolarki okiennej i drzwiowej” (poz. IV.27 w planie NFRZK) [data publikacji: 05 lipca 2017 r.]
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 19 lipca 2017 r.; inwestor: Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki; dotyczy zadania: „Kamienica (XIV-XIX w.), ul. Sławkowska 9 – Remont konserwatorski elewacji frontowej” (poz. IV.10 w planie NFRZK) [data publikacji: 04 lipca 2017 r.]
Termin składania ofert: 19 lipca 2017 r.; inwestor: Fundacja Gloria Fortibus; dotyczy trzech zadań: „Fort 51 ½ "Swoszowice", ul. Sawiczewskich 46 – Konserwacja muru oporowego i skarpy zapola; Odtworzenie zachodniej części galerii strzeleckiej - I etap; Projekt odtworzenia baterii polowej FB 51c wraz z jej zapleczem” (poz. II.1.9/TK; poz. II.1.10/TK; poz. II.1.11/TK w planie NFRZK) [data publikacji: 06 lipca 2017 r.]
Termin składania ofert: 19 lipca 2017 r.; inwestor: Caritas Archidiecezji Krakowskiej; dotyczy zadania: „Kamienica (XIX - pocz. XX w.), ul. Radziwiłłowska 8, Remont konserwatorski elewacji frontowych” (poz. IV.21 w planie NFRZK) [data publikacji 03 lipca 2017 roku]
Termin składania ofert: 19 lipca 2017 r.; inwestor: Region Małopolski NSZZ "Solidarność"; dotyczy zadania: „Gmach dawnej Komunalnej Kasy Oszczędności, pl. Szczepański 5, Remont konserwatorski wszystkich elewacji w zakresie odpowiadającym udziałowi Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" we współwłasności obiektu” (poz. II.11 w planie NFRZK) [data publikacji 03 lipca 2017 roku]
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 14 lipca 2017 r.; inwestor: Katedra Historii Medycyny UJ CM; dotyczy zadania: „Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum , ul. Kopernika 7F – Zakończenie remontu dachu i konserwacji elewacji ze stolarką ” (poz. II.20 w planie NFRZK) [data publikacji 30 czerwca 2017 roku]
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 14 lipca 2017 r.; inwestor: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum; dotyczy zadania: „Collegium Medicum - gmach z okresu autonomii galicyjskiej, ul. Grzegórzecka 16 – Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji z rekonstrukcją stolarki okiennej” (poz. II.26 w planie NFRZK) [data publikacji: 26 czerwca 2017 r.] [data aktualizacji 30 czerwca 2017 roku - zaktualizowany termin składania ofert lub wniosków]
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 14 lipca 2017 r.; inwestor: Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa; dotyczy zadania: „Pałac Wielopolskich, pl. Wszystkich Świętych 3-4 – Rekonstrukcja i konserwacja stolarki okiennej - I etap” (poz. II.8 w planie NFRZK) [data publikacji: 05 lipca 2017 r.]
Termin składania ofert: 14 lipca 2017 r.; inwestor: Klasztor Sióstr Klarysek z kościołem św. Andrzeja; dotyczy zadania: Klasztor Sióstr Klarysek św. Andrzeja Apostoła, ul. Grodzka 54 – Remont konserwatorski dachu kościoła” (poz. III.5 w planie NFRZK) [data publikacji: 29 czerwca 2017 r.]
Termin składania ofert: 10 lipca 2017 r.; inwestor: Konwent Zakonu Bonifratrów; dotyczy zadania: „Szpital Zakonu Bonifratrów, ul. Trynitarska 11 – Remont konserwatorski elewacji wschodniej budynku  skrzydła wschodniego - I etap" (poz. II.29 w planie NFRZK) [data publikacji: 22 czerwca 2017 r.]
Termin składania ofert: 7 lipca 2017 r.; inwestor: Radio Muzyka Fakty Grupa RMF Sp. z o.o. sp.k ; dotyczy zadania: „Fort nr 2 "Kościuszko" , al. Waszyngtona 1 – Kontynuacja konserwacji elewacjiw częściach: koszary szyjowe,kaponiera północna i kurtyna III-IV” (poz. IV.26 w planie NFRZK) [data publikacji: 22 czerwca 2017 r.]
Termin składania ofert: 7 lipca 2017 r.; inwestor: Zarząd Budynków Komunalnych; dotyczy zadania: „Fort nr 48 "Batowice" , ul. Wawelska – Likwidacja wtórnych przekształceń wraz z zabezpieczeniem otworów okiennych i drzwiowych” (poz. II.1.12/TK w planie NFRZK) [data publikacji: 26 czerwca 2017 r.]
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 7 lipca 2017 r.; inwestor: Szpital Uniwersytecki w Krakowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ; dotyczy zadania: „Zespół historycznych klinik uniwersyteckich - Oddział Kliniczny Kliniki Neurologii, Neurochirurgii i Neurotraumatologii , ul. Botaniczna 3 – Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji ” (poz. II.22 w planie NFRZK) [data publikacji: 22 czerwca 2017 r.]
Termin składania ofert: 4 lipca 2017 r.; inwestor: Opactwo Ojców Cystersów w Krakowie - Mogile ; dotyczy zadania: „Zespół klasztorny Cystersóww Mogile, ul. Klasztorna 11 – Konserwacja wystroju nawy głównej kościoła - I etap” (poz. III.32 w planie NFRZK) [data publikacji: 16 czerwca 2017 r.]
Termin składania ofert: 3 lipca 2017 r.; inwestor: Szpital Uniwersytecki w Krakowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ; dotyczy zadania: „Zespół historycznych klinik uniwersyteckich - Oddział Kliniczny Kliniki Neurologii, Neurochirurgii i Neurotraumatologii , ul. Botaniczna 3 – Kontynuacja izolacji pionowej fundamentów ” (poz. II.21 w planie NFRZK) [data publikacji: 16 czerwca 2017 r.]
Termin składania ofert: 3 lipca 2017 r.; inwestor: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Krzyża; dotyczy zadania: „Budynek Plebanii Parafii św. Krzyża, ul.  św. Krzyża 23 – Kontynuacja prac remontowo-konserwatorskich wraz z niezbędnymi instalacjami w XIV-wiecznych piwnicach przeznaczonych na cele muzealne” (poz. III.13 w planie NFRZK) [data publikacji: 16 czerwca 2017 r.]
Termin składania ofert: 29 czerwca 2017 r.; inwestor: Klasztor Franciszkanów; dotyczy projektu kluczowego: „Zespół klasztorny Franciszkanów Konwentualnych, pl. Wszystkich Świętych 5 – Kompleksowa renowacja krużganków klasztornych wraz z otwarciem ich dla zwiedzających i przystosowaniem do funkcji nowej przestrzeni kulturalnej” (Promesa SKOZK Nr 4 z 29.12.2016) [data publikacji: 7 czerwca 2017 r., data publikacji odpowiedzi na zapytanie: 14 czerwca 2017 r.]
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 29 czerwca 2017 r.; inwestor: Gmina Miejska Kraków – Zarząd Budynków Komunalnych; dotyczy zadania: „Kamienice, ul. Limanowskiego 30–32–34 – Kontynuacja kompleksowego remontu konserwatorskiego” (poz. IV.2.2/P w planie NFRZK) [data publikacji: 6 czerwca 2017 r.]
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 28 czerwca 2017 r.; inwestor: Gmina Miejska Kraków - Zarząd Budynków Komunalnych; dotyczy zadania: „Fort nr 2 "Kościuszko", al. Waszyngtona 1– Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów pomilitarnych po zniszczonych elementach Fortu - I etap” (poz. II.1.2/TK w planie NFRZK) [data publikacji: 13 czerwca 2017 r.]
Termin składania ofert: 28 czerwca 2017 r.; inwestor: Jarosław Jan Biela, Barbara Maria Hrabal, Anna Natalia Lewicka, Surendra Kumar Rai; dotyczy zadania: „Kamienica "Langerowska" , Mały Rynek 2 – Remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z remontem dachu ” (poz. IV.15 w planie NFRZK) [data publikacji: 12 czerwca 2017 r.]
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 27 czerwca 2017 r.; inwestor: Gmina Miejska Kraków Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza; dotyczy zadania: „Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza, ul. Studencka 13 – Wykonanie robót związanych ze stabilizacją posadowienia budynku - I etap” (poz. II.18 w planie NFRZK) [data publikacji: 12 czerwca 2017 r.]
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 27 czerwca 2017 r.; inwestor: Gmina Miejska Kraków, Zarząd Cmentarzy Komunalnych; dotyczy zadania: „Realizacja prac remontowo-konserwatorskich przy zabytkowych nagrobkach i grobowcach usytuowanych na Cmentarzu Rakowickim przy ul. Rakowickiej 26, na Cmentarzu Podgórskim tzw. Nowym przy ul. Wapiennej 13 oraz na Starym Cmentarzu Podgórskim przy al. Powstańców Śląskich” (poz. V.2, V.4, V.5, V.6, V.7, V.8, V.10, V.11, V.12, V.1.5, V.1.6, V.1.13, V.1.14, V.1.15, V.1.16, V.1.18/ CR KHP, V.2.1/SCP w planie NFRZK) [data publikacji: 16 czerwca 2017 r.]
Termin składania ofert: 27 czerwca 2017 r.; inwestor: Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika "Na Skałce"; dotyczy zadania: „Zespół klasztorny Ojców Paulinów <Na Skałce> , ul. Skałeczna 15 – Wykonanie prac przedprojektowych i projektowych związanych z remontem konserwatorskim muru obwodowgo <Skałki> i skarpy od strony południowej kościoła” (poz. III.20 w planie NFRZK) [data publikacji: 9 czerwca 2017 r.]
Termin składania ofert: 27 czerwca 2017 r.; inwestor: Kapituła Metropolitalna Krakowska; dotyczy zadania: „Pałac Biskupa Floriana z Mokrska Archiwum Ojca Świętego Jana Pawła II , ul. Kanonicza 18 – Prace konserwatorsko-remontowe arkadowej elewacji renesansowego dziedzińca - I etap ” (poz. III.7 w planie NFRZK) [data publikacji: 9 czerwca 2017 r.]
Termin składania ofert: 27 czerwca 2017 r.; inwestor: Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły; dotyczy zadania: „Kamienica XIV-XVIII w. obecnie Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły , ul. Kanonicza 21 – Remont dachu” (poz. III.8 w planie NFRZK) [data publikacji: 9 czerwca 2017 r.]
Termin składania ofert: 26 czerwca 2017 r.; inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Karmelickiej 46, Anna Knapik, Katsiaryna Antoni, Anna Nazim, Lucyna Kolawa, Filip Knapik; dotyczy zadania: „Kamienica, ul. Karmelicka 46 –Remont konserwatorski elewacji frontowej z rekonstrukcją stolarki okiennej ” (poz. IV.25 w planie NFRZK) [data publikacji: 9 czerwca 2017 r.]
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 22 czerwca 2017 r.; inwestor: Polski Czerwony Krzyż; dotyczy zadania: „Kamienica własna architekta Sławomira Odrzywolskiego – siedziba Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Studencka 19 – Remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z wykonaniem izolacji ścian piwnic” (poz. II.19 w planie NFRZK) [data publikacji: 6 czerwca 2017 r.; data aktualizacji: 7 czerwca 2017 r.]
Termin składania ofert: 21 czerwca 2017 r.; inwestor: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum; dotyczy zadania: „Katedra Historii Medycyny UJ CM, ul. Kopernika 7F – Zakończenie remontu dachu i konserwacji elewacji ze stolarką ” (poz. II.20 w planie NFRZK) [data publikacji: 13 czerwca 2017 r.] [ ogłoszenie usunięte w dniu 30 czerwca 2017 roku na wniosek Beneficjenta]
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 19 czerwca 2017 r.; inwestor: Gmina Miejska Kraków – Zarząd Budynków Komunalnych; dotyczy zadania: „Fort nr 48 „Batowice”, ul. Wawelska – Likwidacja wtórnych przekształceń wraz z zabezpieczeniem otworów okiennych i drzwiowych” (poz. II.1.12/TK w planie NFRZK) [data publikacji: 6 czerwca 2017 r.]
Termin składania ofert: 19 czerwca 2017 r.; inwestor: Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”; dotyczy zadania: „Dawny zespół dworski biskupów krakowskich – Dworek Białoprądnicki, ul. Papiernicza 2 – Remont konserwatorski ogrodzenia i bramy wjazdowej – I etap” (poz. II.35 w planie NFRZK) [data publikacji: 2 czerwca 2017 r.]
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 19 czerwca 2017 r.; inwestor: Gmina Miejska Kraków, Zespół Szkół Energetycznych; dotyczy zadania: „Dawna Szkoła Wydziałowa św. Jadwigi z okresu autonomii galicyjskiej, ul. Loretańska 16 – Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji frontowych ” (poz. II.17 w planie NFRZK) [data publikacji: 1 czerwca 2017 r.]
Termin składania ofert: 12 czerwca 2017 r.; inwestor: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa; dotyczy zadania: „Kamienica, ul. św. Jana 12 – Remont konserwatorski części piwnic i parteru ” (poz. II.13 w planie NFRZK) [data publikacji: 25 maja 2017 r.; data aktualizacji: 7 czerwca 2017 r.]
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 09 czerwca 2017 r.; inwestor: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; dotyczy zadania: „Dawna Szkoła Podchorążych z pozostałościami wcześniejszego Pałacu Królewskiego, ul. Podchorążych 1 – Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji ” (poz. II.40 w planie NFRZK) [data publikacji: 25 maja 2017 r.]
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 09 czerwca 2017 r.; inwestor: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; dotyczy zadania: „Pałac biskupa Samuela Maciejowskiego, ul. Kanonicza 1 – Konserwacja polichromii w sali 101” (poz. II.3 w planie NFRZK) [data publikacji: 25 maja 2017 r.]
Zakualizowany termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 08 czerwca 2017 r.; inwestor: Gmina Miejska Kraków, Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 Krzesławice; dotyczy zadania: „Fort 49 "Krzesławice" - miejsce martyrologii z okresu II wojny światowej, os. Na Stoku 27B – Remont konserwatorski Kaponiery Wschodniej ” (poz. II.1.5/TK w planie NFRZK) [data publikacji: 23 maja 2017 r.; data aktualizacji: 30 maja 2017 r.]
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 08 czerwca 2017 r.; inwestor: Gmina Miejska Kraków, Zarząd Budynków Komunalnych; dotyczy zadania: „Fort 52 <Borek>, ul. Forteczna – Kontynuacja rewitalizacji fortu ” (poz. II.1.3/TK w planie NFRZK) [data publikacji: 25 maja 2017 r.]
Termin składania ofert: 06 czerwca 2017 r.; inwestor: Uniwersytet Jagielloński; dotyczy zadania: „Collegium Novum UJ, ul. Gołębia 24 – Roboty budowlano-konserwatorskie  w salach rektoratu – I etap” (poz. II.10 w planie NFRZK) [data publikacji: 30 maja 2017 r.]
Termin składania ofert: 06 czerwca 2017 r.; inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa budynku ul. Zyblikiewicza 5; dotyczy zadania: „Dom pracowników Pocztowej Kasy Oszczędności - modernistyczny zespół mieszkaniowy projektu Adolfa Szyszko-Bohusza, ul. Zyblikiewicza 5 – Wykonanie izolacji pionowej fundamentów wraz z drenażem od strony podworca, V etap - klatki 7, 8 i 9 ” (poz. IV.18 w planie NFRZK) [data publikacji: 22 maja 2017 r., data aktualizacji: 24 maja 2017 r.]
Termin składania ofert: 06 czerwca 2017 r.; inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa budynku ul. Zyblikiewicza 5; dotyczy zadania: „Dom pracowników Pocztowej Kasy Oszczędności - modernistyczny zespół mieszkaniowy projektu Adolfa Szyszko-Bohusza, ul. Zyblikiewicza 5 – Remont konserwatorski części elewacji z bramą wjazdową i kolumnadą” (poz. IV.17 w planie NFRZK) [data publikacji: 22 maja 2017 r., data aktualizacji 24 maja 2017 r.]
Termin składania ofert: 31 maja 2017 r.; inwestor: Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Stanisława B.M. i Św. Wacława M.; dotyczy projektu kluczowego: „Archikatedra na Wawelu, Wawel 1 – Konserwacja sarkofagów królów polskich i członków ich rodzin oraz wieszczów i bohaterów narodowych wraz z remontem konserwatorskim wnętrz krypt w archikatedrze na Wawelu” (Promesa SKOZK Nr 1 z 29.12.2016) [data publikacji: 9 maja 2017 r. ; data aktualizacji: 16 maja 2017 r.]
Termin składania ofert: 30 maja 2017 r.; inwestor: Klasztor Ojców Bernardynów; dotyczy zadania: „Zespół klasztorny Ojców Bernardynów, ul. Bernardyńska 2 – Prace remontowo-konserwatorskie w wirydarzu” (poz. III.15 w planie NFRZK) [data publikacji: 12 maja 2017 r.; data aktualizacji: 15 maja 2017 r.]
Termin składania ofert: 17 maja 2017 r.; inwestor: Klasztor Sióstr Klarysek św. Andrzeja Apostoła; dotyczy zadania: „Klasztor Sióstr Klarysek z kościołem św. Andrzeja, ul. Grodzka 54 – Remont konserwatorski dachu kościoła” (poz. III.5 w planie NFRZK) [data publikacji: 25 kwietnia 2017 r.; ogłoszenie usunięte w dniu 28 kwietnia 2017 roku na wniosek Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego]
Termin składania ofert: 24 maja 2017 r.; inwestorzy: Mateusz Liskiewicz, Bernadetta Liskiewicz, Barbara Drozd, Elżbieta Kaniecka, Mariusz Kaniecki; dotyczy zadań: „Kamienica, ul. Szujskiego 9 – Remont konserwatorski elewacji budynku frontowego” oraz „Kamienica, ul. Szujskiego 9 – Prace konserwatorskie w sieni i klatce schodowej” (poz. IV.23 i IV.24 w planie NFRZK) [data publikacji: 09 maja 2017 r., data aktualizacji: 11 maja 2017 r.]
Termin składania ofert: 16 maja 2017 r.; inwestor: Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika „Na Skałce”; dotyczy zadania: „Zespół klasztorny Ojców Paulinów »Na Skałce«, ul. Skałeczna 15 – Remont konserwatorski elewacji południowej kościoła pw. św. św. Michała Archanioła i Stanisława BM” (poz. III.18 w planie NFRZK) [data publikacji: 26 kwietnia 2017 r.]
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 13 kwietnia 2017 r.; inwestor: Muzeum Narodowe w Krakowie; dotyczy projektu kluczowego: „Zaprojektowanie, przebudowa i remont konserwatorski dawnego Arsenału Miejskiego wraz z Basztami Stolarską i Ciesielską, będących częścią historycznej siedziby Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie” (Promesa SKOZK Nr 11 z 4.04.2017) [data publikacji: 4 kwietnia 2017 r.]
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 29 marca 2017 r.; inwestor: Polska Prowincja Zakonu Pijarów; dotyczy projektu kluczowego: „Zespół klasztorny Pijarów, ul. Pijarska 2 – Perła polskiego baroku – rewaloryzacja nowo odkrytych, zabytkowych polichromii w krypcie kościoła Pijarów w Krakowie wraz z zabezpieczeniem i udostępnieniem zabytkowych wnętrz na działalność kulturalną” (Promesa SKOZK Nr 5 z 29.12.2016) [data publikacji: 6 marca 2017 r., data publikacji odpowiedzi na zapytania: 23 marca 2017 r., data publikacji odpowiedzi na zapytania: 27 marca 2017 r.]
 
 
 
 
 
 
 
 Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa


ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków
NIP: 676-10-43-167
e-mail: biuro@skozk.krakow.pl

tel.: 12 422 69 99, 12 422 53 99, 12 422 53 68, 12 430 64 42
fax: 12 422 06 77

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00


Strona główna  |  O SKOZK  |   Źródła finansowania  |  Odnowione zabytki  |  Edukacja  |  Nagrody i wyróżnienia  |  Media  o nas  |  Filmy  |  Pytania  |  Akty prawne  | Formularze wniosków | Linki | Kontakt