Informacje o zamówieniach publicznych z NFRZK 2018
Poniżej publikujemy wszystkie nadesłane przez inwestorów w 2018 roku ogłoszenia o zamówieniach dotyczących zadań objętych dofinansowaniami z NFRZK, udzielanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz udzielanych przez podmioty, do których przepisów tej ustawy nie stosuje się.

Beneficjenci dofinansowań z NFRZK obowiązani są do wyłaniania wykonawców prac w oparciu o wytyczne w sprawie wyboru wykonawcy, stanowiące załącznik do umowy o dofinansowanie z NFRZK.

Treść informacji pochodzi w całości od podmiotów udzielających zamówień publicznych i nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec Skarbu Państwa, Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Biura Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa ani Kancelarii Prezydenta RP.

Informacje o zamówieniach publikowane są według kolejności terminu składania ofert bądź terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym lub konkursowym.Termin składania ofert: 28 maja 2018 r.; inwestor: Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej; dotyczy zadania: „Przebudowa i rozbudowa budynku nr 40 Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie” (poz. II.18 w planie NFRZK) [data publikacji: 18 kwietnia 2018 r.]
 Termin składania ofert: 18 maja 2018 r.; inwestor: Opactwo Cystersów w Krakowie Mogile; dotyczy projektu kluczowego: „Opactwo Cystersów w Mogile, ul. Klasztorna 11 - Utworzenie Muzeum Cystersów w budynku dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia - II etap realizacji projektu kluczowego” (Promesa SKOZK Nr 9 z 29.12.2016) [data publikacji: 23 kwietnia 2018 r.]
Termin składania ofert: 04 maja 2018 r.; inwestor: Gmina Miejska Kraków, Zespół Szkół Energetycznych; dotyczy zadania: „Dawna Szkoła Wydziałowa św. Jadwigi z okresu autonomii galicyjskiej , ul. Loretańska 16 - Zakończenie remontu konserwatorskiego elewacji frontowych ” (poz. II.10 w planie NFRZK) [data publikacji: 19 kwietnia 2018 r.]
Termin składania ofert: 24 kwietnia 2018 r.; inwestor: Fundacja Gloria Fortibus; dotyczy zadania: „Fort 51 ½ "Swoszowice", ul. Sawiczewskich 46 - Remont elewacji budynku fortecznego wraz z przynależną częścią galerii strzeleckiej ” (poz. II.1.6/TK w planie NFRZK) [data publikacji: 09 kwietnia 2018 r.]
Termin składania ofert: 20 kwietnia 2018 r.; inwestor: Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej; dotyczy zadania: „Zespół szpitalnego miasta-ogrodu w Krakowie - Kobierzynie, ul. Babińskiego 29 -  Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji budynku nr 4A” (poz. II.19 w planie NFRZK) [data publikacji: 09 kwietnia 2018 r.]
 Termin składania ofert: 19 kwietnia 2018 r.; inwestor: Gmina Miejska Kraków Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie; dotyczy zadania: „Kamienica (XV – XIX w.), ul. Krakowska 29/Węgłowa 1, 1a -  Wykonanie projektu budowlanego adaptacji budynku na cele "Biblioteki Kraków" w części objętej wpisem do rejestru zabytków” (poz. II.17 w planie NFRZK) [data publikacji: 29 marca 2018 r.]
 Termin składania ofert: 09 lutego 2018 r.; inwestor: Muzeum Narodowe w Krakowie; dotyczy projektu kluczowego: „Zaprojektowanie, przebudowa i remont konserwatorski dawnego Arsenału Miejskiego wraz z Basztami Stolarską i Ciesielską, będących częścią historycznej siedziby Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie” (Promesa SKOZK Nr 11 z 4.04.2017, Aktualizacja nr 1 z 7.06.2017) [data publikacji: 24 stycznia 2018 r.]
 
 


Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa


ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków
NIP: 676-10-43-167
e-mail: biuro@skozk.krakow.pl

tel.: 12 422 69 99, 12 422 53 99, 12 422 53 68, 12 430 64 42
fax: 12 422 06 77

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00


Strona główna  |  O SKOZK  |   Źródła finansowania  |  Odnowione zabytki  |  Edukacja  |  Nagrody i wyróżnienia  |  Media  o nas  |  Filmy  |  Pytania  |  Akty prawne  | Formularze wniosków | Linki | Kontakt