Informacje o zamówieniach publicznych z NFRZK 2018
Poniżej publikujemy wszystkie nadesłane przez inwestorów w 2018 roku ogłoszenia o zamówieniach dotyczących zadań objętych dofinansowaniami z NFRZK, udzielanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz udzielanych przez podmioty, do których przepisów tej ustawy nie stosuje się.

Beneficjenci dofinansowań z NFRZK obowiązani są do wyłaniania wykonawców prac w oparciu o wytyczne w sprawie wyboru wykonawcy, stanowiące załącznik do umowy o dofinansowanie z NFRZK.

Treść informacji pochodzi w całości od podmiotów udzielających zamówień publicznych i nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec Skarbu Państwa, Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Biura Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa ani Kancelarii Prezydenta RP.

Informacje o zamówieniach publikowane są według kolejności terminu składania ofert bądź terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym lub konkursowym.Termin składania ofert: 4 lipca 2018 r.; inwestor: Opactwo Cystersów w Krakowie Mogile; dotyczy zadania: Pełnienie nadzoru archeologicznego w ramach inwestycji pn. »Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją  otoczenia« (Promesa SKOZK Nr 9 z 29.12.2016) [data publikacji: 12 czerwca 2018 r.]
Termin składania ofert: 4 lipca 2018 r.; inwestor: Opactwo Cystersów w Krakowie Mogile; dotyczy zadania: Pełnienie nadzoru architektoniczno-badawczego w ramach inwestycji pn. »Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją  otoczenia« (Promesa SKOZK Nr 9 z 29.12.2016) [data publikacji: 12 czerwca 2018 r.]
Termin składania ofert: 4 lipca 2018 r.; inwestor: Opactwo Cystersów w Krakowie Mogile; dotyczy zadania: Pełnienie nadzoru konserwatorskiego w ramach inwestycji pn. »Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją  otoczenia« (Promesa SKOZK Nr 9 z 29.12.2016) [data publikacji: 12 czerwca 2018 r.]
Termin składania ofert: 3 lipca 2018 r.; inwestor: Maria Antosik, Piotr Antosik; dotyczy zadania: „Kamienica, ul. Michałowskiego 2 / Karmelicka 42 – Remont konserwatorski elewacji z rekonstrukcją stolarki okiennej i drzwiowej – I rok realizacji PWE” (poz. IV.17 planu NFRZK) [data publikacji: 15 czerwca 2018 r.]
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2 lipca 2018 r.; inwestor: Gmina Miejska Kraków Zarząd Budynków Komunalnych; dotyczy zadania: „Fort nr 49 ½ »Mogiła«, ul. Igołomska – Przebudowa istniejącego historycznego odwodnienia deszczowego obiektów kubaturowych” (poz. II.1.5/TK planu NFRZK) [data publikacji: 13 czerwca 2018 r.]
Termin składania ofert: 29 czerwca 2018 r.; inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Dietla 29; dotyczy zadania: „Kamienica, ul. Dietla 29 – Remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z attyką” (poz. IV.1.5/DW planu NFRZK) [data publikacji: 15 czerwca 2018 r.]
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 29 czerwca 2018 r.; inwestor: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II; dotyczy zadania: „Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Kanonicza 9 – Remont konserwatorski elewacji frontowej - I etap” (poz. II.2 planu NFRZK) [data publikacji: 15 czerwca 2018 r.]
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 29 czerwca 2018 r.; inwestor: Muzeum Archeologiczne w Krakowie; dotyczy zadania: „Spichlerz w zespole dworskim w Branicach, ul. Deszczowa 6 – Zabezpieczenie budynku spichlerza” (poz. II.20 planu NFRZK) [data publikacji: 14 czerwca 2018 r.]
Termin składania ofert: 27 czerwca 2018 r.; inwestor: Liga Obrony Kraju; dotyczy zadania: „Dom Śląski – miejsce martyrologii z okresu II wojny światowej”, ul. Królewska 1/Pomorska 2 – Remont konserwatorski elewacji frontowej” (poz. IV.20 planu NFRZK) [data publikacji: 12 czerwca 2018 r.; data aktualizacji ogłoszenia: 15 czerwca 2018 r.]
Termin składania ofert: 27 czerwca 2018 r.; inwestor: Rafis Group Ziętek Spółka Jawna; dotyczy zadania: „Kamienice, Mały Rynek 5 i Mały Rynek 6 – Remont konserwatorski elewacji frontowych” (poz. IV.6 i IV.7 planu NFRZK) [data publikacji: 12 czerwca 2018 r.]
Termin składania ofert: 26 czerwca 2018 r.; inwestor: Rafis Group Ziętek Spółka Jawna; dotyczy zadania: „Kamienice, Mały Rynek 5 i Mały Rynek 6 – Remont konserwatorski elewacji frontowych” (poz. IV.6 i IV.7 planu NFRZK) [data publikacji: 11 czerwca 2018 r.; ogłoszenie usunięte w dniu 11 czerwca 2018 r. na wniosek Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego]
Termin składania ofert: 26 czerwca 2018 r.; inwestor: Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego; dotyczy zadania: „Budynek klasztorny Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, ul. Garncarska 26 – Remont konserwatorski dachu z wymianą pokrycia” (poz. III.26 planu NFRZK) [data publikacji: 11 czerwca 2018 r.]
Termin składania ofert: 22 czerwca 2018 r.; inwestor: Gmina Miejska Kraków Zarząd Budynków Komunalnych; dotyczy zadania: „Fort nr 52 »Borek«, ul. Forteczna – Rewitalizacja fortu nr 52 »Borek« z przeznaczeniem na Klub Kultury »Kliny« – I rok realizacji PWE” (poz. II.1.3/TK planu NFRZK) [data publikacji: 8 czerwca 2018 r.]
Termin składania ofert: 20 czerwca 2018 r.; inwestor: Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny /PP Prezentki/; dotyczy zadania: "Klasztor Zgromadzenia Panien Ofiarowania Najśw. Maryi Panny , ul. św. Jana 7 - kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji budynku klasztornego" (poz. III.15 planu NFRZK) [data publikacji: 05 czerwca 2018 r.]
Termin składania ofert: 19 czerwca 2018 r.; inwestor: Góra Borkowska Spółka z o.o. Sp.k.; dotyczy zadania: „Dwór Rodziny Ziobrowskich, ul. Zawiła 2 - Remont konserwatorski elewacji wraz z rekonstrukcją stolarki okiennej oraz remontem tarasów - I rok realizacji PWE" (poz. IV.22 w planie NFRZK) [data publikacji: 04 czerwca 2018 r.]
Termin składania ofert: 19 czerwca 2018 r.; inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy pl. Szczepańskim 2; dotyczy zadania: „Kamienica (pocz. XX w.), pl. Szczepański 2 - Kontynuacja prac konserwatorskich w obrębie głównej klatki schodowej" (poz. IV.9 w planie NFRZK) [data publikacji: 04 czerwca 2018 r.]
Termin składania ofert: 19 czerwca 2018 r.; inwestor: Opactwo Benedyktynów w Tyńcu; dotyczy zadania: Opactwo Benedyktynów w Tyńcu, ul. Benedyktyńska 37 - Konserwacja barokowego wystroju kościoła - I rok realizacji PWE" (poz. III.33 planu NFRZK) [data publikacji: 04 czerwca 2018 r.]
Termin składania ofert: 19 czerwca 2018 r.; inwestor: Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych; dotyczy zadania: Kościół pw. św.św. Piotra i Pawła, ul. Grodzka 52a - Remont konserwatorski elewacji wschodniej przybudówek prezbiterium kościoła" (poz. III.4 planu NFRZK) [data publikacji: 04 czerwca 2018 r.; data uzupełnienia ogłoszenia: 15 czerwca 2018 r.]
Termin składania ofert: 19 czerwca 2018 r.; inwestor: Gmina Wyznaniowa Żydowska; dotyczy zadania: „Cmentarz Żydowski tzw. Nowy, ul. Miodowa 55/ul. Siedleckiego - Kontynuacja konserwacji kamiennych macew - I rok realizacji PWE" ( poz. V.4 w planie NFRZK) [data publikacji: 25 maja 2018 r., data aktualizacji 29 maja 2018 r.]
Termin składania ofert: 15 czerwca 2018 r.; inwestor: Bogusław Hubert Rostworowski; dotyczy zadania: „Pałac Popielów (XIV-XVIII w.), ul. św. Jana 20 - Kompleksowy remont konserwatorski elewacji bocznej, północnej od strony ul. św. Marka - I etap" ( poz. IV.11 w planie NFRZK) [data publikacji: 29 maja 2018 r.]
Termin składania ofert: 15 czerwca 2018 r.; inwestor: Opactwo Cystersów w Krakowie Mogile; dotyczy projektu kluczowego: „Opactwo Cystersów w Mogile, ul. Klasztorna 11 – Utworzenie Muzeum Cystersów w budynku dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia - II etap realizacji projektu kluczowego” (Promesa SKOZK Nr 9 z 29.12.2016) [data publikacji: 23 maja 2018 r.]
Termin składania ofert: 12 czerwca 2018 r.; inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa budynku ul. Zyblikiewicza 5; dotyczy zadania: „Dom pracowników Pocztowej Kasy Oszczędności - modernistyczny zespół mieszkaniowy projektu Adolfa Szyszko-Bohusza, ul. Zyblikiewicza 5 - Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji frontowej - od ul. Librowszczyzna" ( poz. IV.18 w planie NFRZK) [data publikacji: 18 maja 2018 r.]
Termin składania ofert: 08 czerwca 2018 r.; inwestor: Gmina Miejska Kraków - Zarząd Zieleni Miejskiej; dotyczy zadania: „Zespół zabytkowej zieleni fortecznej przy Forcie nr 52 „Borek” , ul. Forteczna 146 - Rewitalizacja fortu - zagospodarowanie terenu wokół fortu - I rok realizacji PWE" (poz. V.6 w planie NFRZK) [data publikacji: 25 maja 2018 r.]
Termin składania ofert: 08 czerwca 2018 r. (termin zaktualizowany przez ogłoszeniodawcę); inwestor: AMW Hotele Sp. z o.o.; dotyczy zadania: „Hotel 'Royal', ul. św. Gertrudy 26-29 - Wykonanie I etapu kompleksowych robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie elewacji oraz dachu kamienicy nr 26 Hotel Royal zlokalizowanego w Krakowie przy ul. św. Gertrudy 26-29" ( poz. IV.1.4/DW w planie NFRZK) [data publikacji: 14 maja 2018 r., daty aktualizacji: 16 maja 2018 r., 17 maja 2018 r.; data aktualizacji ogłoszenia, w tym terminu składania ofert: 24 maja 2018 r., data aktualizacji 29 maja 2018 r., data aktualizacji wraz z zestawieniem zmian w ogłoszeniach 30 maja 2018 r.]
Termin składania ofert: 07 czerwca 2018 r.; inwestor: Bogusław Czapla, Teresa Czapla.; dotyczy zadania: „Kamienica (pocz. XX w.), ul. Długa 8 - Remont konserwatorski elewacji frontowej" ( poz. IV.15 w planie NFRZK) [data publikacji: 21 maja 2018 r.; aktualizacja ogłoszenia: 22 maja 2018 r.]
Termin składania ofert: 05 czerwca 2018 r.; inwestor: Bogusław Czapla, Teresa Czapla.; dotyczy zadania: „Kamienica (pocz. XX w.), ul. Długa 8 - Remont konserwatorski elewacji frontowej" ( poz. IV.15 w planie NFRZK) [data publikacji: 17 maja 2018 r.; ogłoszenie usunięte w dniu 18 maja 2018 r. na wniosek Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego]
Termin składania ofert: 04 czerwca 2018 r.; inwestor: Gmina Miejska Kraków - Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 Krzesławice; dotyczy zadania: „Fort 49 "Krzesławice" - miejsce martyrologii z okresu II wojny światowej, os. Na Stoku 27B - Remont schronu głównego, poterny i kaponiery czołowej, rozbiórka budynków inwentarskich , częściowa rekonstrukcja profili ziemnych - I rok realizacji PWE" ( poz. II.1.4/TK w planie NFRZK) [data publikacji: 21 maja 2018 r.]
Termin składania ofert: 04 czerwca 2018 r.; inwestor: Gmina Miejska Kraków - Zarząd Cmentarzy Komunalnych; dotyczy zadania: „Mur cmentarza Rakowickiego, ul. Rakowicka 26 - Kontynuacja prac remontowo-konserwatorskich muru od strony południowej - I rok realizacji PWE " ( poz. II.15 w planie NFRZK) [data publikacji: 18 maja 2018 r.]
Termin składania ofert: 04 czerwca 2018 r.; inwestor: Jolanta Nawara; dotyczy zadania: „Kamienica (XVI-XIX w.), ul. św. Tomasza 6 - Roboty konstrukcyjno-budowlane związane z zabezpieczeniem oficyny tylnej budynku - I etap" ( poz. IV.13 w planie NFRZK) [data publikacji: 18 maja 2018 r.]
Termin składania ofert: 04 czerwca 2018 r.; inwestor: Gmina Miejska Kraków - Zarząd Budynków Komunalnych; dotyczy zadania: „Fort nr 52  "Borek" , ul. Forteczna - Rewitalizacja fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem na Klub Kultury Kliny" - I rok realizacji PWE" (poz. II.1.3/TK w planie NFRZK) [data publikacji: 17 maja 2018 r.]
Termin składania ofert: 04 czerwca 2018 r.; inwestor: Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej; dotyczy zadania: „Zespół szpitalnego miasta-ogrodu w Krakowie - Kobierzynie, ul. Babińskiego 29 - Rewitalizacja zabytkowychbudynków szpitalnych : kompleksowy remont budynku nr 40 oraz budynku nr 1 (1, 1A, 1B) w zakresie dachów - I rok realizacji PWE" (poz. II.18 w planie NFRZK) [data publikacji: 26 kwietnia 2018 r.]
Termin składania ofert: 30 maja 2018 r.; inwestor: Radio Muzyka Fakty Grupa RMF Sp. z o.o. Sp. k.; dotyczy zadania: „Fort Nr 2 "Kościuszko", al. Waszyngtona 1 - Remont konserwatorski elewacji koszar szyjowych, bastionu IV, kaponiery północnej i kurtyny III-IV - I rok realizacji PWE" ( poz. IV.23 w planie NFRZK) [data publikacji: 15 maja 2018 r., daty aktualizacji: 16 maja 2018 r., 18 maja 2018 r.]
Termin składania ofert: 29 maja 2018 r.; inwestor: Jolanta Nawara; dotyczy zadania: „Kamienica (XVI-XIX w.), ul. św. Tomasza 6 - Roboty konstrukcyjno-budowlane związane z zabezpieczeniem oficyny tylnej budynku - I etap" ( poz. IV.13 w planie NFRZK) [data publikacji: 14 maja 2018 r.; ogłoszenie usunięte w dniu 16 maja 2018 r. na wniosek Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego]
Termin składania ofert: 28 maja 2018 r.; inwestor: Gmina Miejska Kraków - Zarząd Budynków Komunalnych, Powiat Krakowski; dotyczy zadania: „Dawna rogatka miejska "Wolska", ul. Piłsudskiego 29 - Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji " (poz. IV.1.9/DW w planie NFRZK) [data publikacji: 15 maja 2018 r.]
Termin składania ofert: 28 maja 2018 r.; inwestor: Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej; dotyczy zadania: „Przebudowa i rozbudowa budynku nr 40 Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie” (poz. II.18 w planie NFRZK) [data publikacji: 18 kwietnia 2018 r.]
Termin składania ofert: 23 maja 2018 r.; inwestor: Gmina Miejska Kraków - Zarząd Budynków Komunalnych; dotyczy zadania: „Fort nr 2 "Kościuszko" , al. Waszyngtona 1 - Rekonstrukcja komory studni przy kurtynie II-III Fortu" (poz. II.1.2/TK w planie NFRZK) [data publikacji: 16maja 2018 r.]
Termin składania ofert: 23 maja 2018 r.; inwestor: Gmina Miejska Kraków, XLII Liceum Ogólnokształcące; dotyczy zadania: „XLII Liceum Ogólnokształcące , ul. Studencka 13 - Kontynuacja robót związanych ze stabilizacją posadowienia budynku (poz. II.11 w planie NFRZK) [data publikacji: 08 maja 2018]
Termin składania ofert: 23 maja 2018 r.; inwestor: Wspólnota mieszkaniowa budynku przy ul. Starowiślnej 44; dotyczy zadania: „Kamienica (XIX-XX w.), ul. Starowiślna 44 - Remont konserwatorski elewacji frontowej" (poz. IV.1.6/DW w planie NFRZK) [data publikacji: 26 kwietnia 2018 r., data uzupełnienia: 27 kwietnia 2018 r.]
Termin składania ofert: 21 maja 2018 r.; inwestor: Gmina Miejska Kraków, Zarząd Budynków Komunalnych; dotyczy zadania: „Fort nr 49 ½ "Mogiła" , ul. Igołomska - Przebudowa istniejącego historycznego odwodnienia deszczowego obiektów kubaturowych " (poz. II.1.5/TK w planie NFRZK) [data publikacji: 11 maja 2018 r.]
Termin składania ofert: 18 maja 2018 r.; inwestor: Gmina Miejska Kraków, Zarząd Budynków Komunalnych; dotyczy zadania: „Kamienica (XVIII-XIX w.), ul. Limanowskiego 30-32-34 - Kontynuacja kompleksowego remontu konserwatorskiego " (poz. IV.14 w planie NFRZK) [data publikacji: 11 maja 2018 r.]
 Termin składania ofert: 18 maja 2018 r.; inwestor: Opactwo Cystersów w Krakowie Mogile; dotyczy projektu kluczowego: „Opactwo Cystersów w Mogile, ul. Klasztorna 11 - Utworzenie Muzeum Cystersów w budynku dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia - II etap realizacji projektu kluczowego” (Promesa SKOZK Nr 9 z 29.12.2016) [data publikacji: 23 kwietnia 2018 r.; data unieważnienia postępowania: 17 maja 2018 r.] POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO]
Termin składania ofert: 16 maja 2018 r.; inwestor: Gmina Miejska Kraków, Zarząd Budynków Komunalnych; dotyczy zadania: „Kamienica 'Pod Blachą' (XIII-XIX w.), Rynek Główny 29 - Remont konserwatorski pokrycia dachowego" (poz. IV.1 w planie NFRZK) oraz „Kamienica 'Pod Blachą' (XIII-XIX w.), Rynek Główny 29 - Remont konserwatorski klatki schodowej" (poz. IV.2 w planie NFRZK) [data publikacji: 08 maja 2018 r.]
Termin składania ofert: 04 maja 2018 r.; inwestor: Gmina Miejska Kraków, Zespół Szkół Energetycznych; dotyczy zadania: „Dawna Szkoła Wydziałowa św. Jadwigi z okresu autonomii galicyjskiej , ul. Loretańska 16 - Zakończenie remontu konserwatorskiego elewacji frontowych ” (poz. II.10 w planie NFRZK) [data publikacji: 19 kwietnia 2018 r.]
Termin składania ofert: 24 kwietnia 2018 r.; inwestor: Fundacja Gloria Fortibus; dotyczy zadania: „Fort 51 ½ "Swoszowice", ul. Sawiczewskich 46 - Remont elewacji budynku fortecznego wraz z przynależną częścią galerii strzeleckiej ” (poz. II.1.6/TK w planie NFRZK) [data publikacji: 09 kwietnia 2018 r.]
Termin składania ofert: 20 kwietnia 2018 r.; inwestor: Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej; dotyczy zadania: „Zespół szpitalnego miasta-ogrodu w Krakowie - Kobierzynie, ul. Babińskiego 29 -  Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji budynku nr 4A” (poz. II.19 w planie NFRZK) [data publikacji: 09 kwietnia 2018 r.]
 Termin składania ofert: 19 kwietnia 2018 r.; inwestor: Gmina Miejska Kraków Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie; dotyczy zadania: „Kamienica (XV – XIX w.), ul. Krakowska 29/Węgłowa 1, 1a -  Wykonanie projektu budowlanego adaptacji budynku na cele "Biblioteki Kraków" w części objętej wpisem do rejestru zabytków” (poz. II.17 w planie NFRZK) [data publikacji: 29 marca 2018 r.]
 Termin składania ofert: 09 lutego 2018 r.; inwestor: Muzeum Narodowe w Krakowie; dotyczy projektu kluczowego: „Zaprojektowanie, przebudowa i remont konserwatorski dawnego Arsenału Miejskiego wraz z Basztami Stolarską i Ciesielską, będących częścią historycznej siedziby Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie” (Promesa SKOZK Nr 11 z 4.04.2017, Aktualizacja nr 1 z 7.06.2017) [data publikacji: 24 stycznia 2018 r.]
 
 


Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa


ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków
NIP: 676-10-43-167
e-mail: biuro@skozk.krakow.pl

tel.: 12 422 69 99, 12 422 53 99, 12 422 53 68, 12 430 64 42
fax: 12 422 06 77

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00


Strona główna  |  O SKOZK  |   Źródła finansowania  |  Odnowione zabytki  |  Edukacja  |  Nagrody i wyróżnienia  |  Media  o nas  |  Filmy  |  Pytania  |  Akty prawne  | Formularze wniosków | Linki | Kontakt