Materiały dydaktyczne dla nauczycieli
Biuro SKOZK przygotowało trzy scenariusze lekcji o krakowskich zabytkach do nieodpłatnego wykorzystania w trakcie zajęć szkolnych lub pozaszkolnych.

Tematy lekcji:
1. Co to jest zabytek? - dla uczniów szkół podstawowych i średnich
2. Wyjątkowość krakowskich zabytków - dla uczniów szkół ponadpodstawowych
3. Zagrożenia dla krakowskich zabytków - dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Integralną częścią powyższych materiałów dydaktycznych są prezentacje multimedialne, które również nieodpłatnie można wykorzystać w trakcie zajęć:

Co to jest zabytek? - prezentacja multimedialna: pobierz tu
Wyjątkowość krakowskich zabytków - prezentacja multimedialna: pobierz tu
Zagrożenia dla krakowskich zabytków - prezentacja multimedialna: pobierz tuSpołeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa


ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków
NIP: 676-10-43-167
e-mail: biuro@skozk.krakow.pl

tel.: 12 422 69 99, 12 422 53 99, 12 422 53 68, 12 430 64 42
fax: 12 422 06 77

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00


Strona główna  |  O SKOZK  |   Źródła finansowania  |  Odnowione zabytki  |  Edukacja  |  Nagrody i wyróżnienia  |  Media  o nas  |  Filmy  |  Pytania  |  Akty prawne  | Formularze wniosków | Linki | Kontakt