Odnowione zabytki
 

Celestat - Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Krakowie

ul. Lubicz 16

Budynek wzniesiony został w 1837 roku na terenie Ogrodu Strzeleckiego przez działające w Krakowie od średniowiecza Bractwo Kurkowe. Nazwa pochodzi od niemieckiego "Zielstätte", czyli "strzelnica". Architekci Tomasz Majewski i Franciszek Lanci zaprojektowali gmach jako neogotycki, parterowy pawilon  mieszczący wielką salę strzelecką. Obok wzniesiono belweder w formie wielobocznej baszty zwieńczonej krenelażem. W 1874 roku architekt Adam Nowicki dobudował do pawilonu parterowy budynek mieszczący główną Salę Strzelecką, kuchnię, pomieszczenia gospodarcze. Podczas okupacji w gmachu mieściła się pralnia Wehrmachtu. Gdy w 1951 roku władze komunistyczne rozwiązały Bractwo, obiekt przejęło państwo, natomiast pamiątki historyczne przejęło Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Budynek wraz z przyległym Ogrodem Strzeleckim zwrócono Bractwu Kurkowemu w 1990 roku. Dziś w murach Celestatu mieści się ekspozycja Muzeum Historycznego poświęcona dziejom towarzystwa strzeleckiego, a uporządkowany Ogród stał się jednym z najpiękniejszych parków w centrum Krakowa.

Finansowany przez SKOZK kompleksowy remont konserwatorski obiektu rozpoczęto jeszcze przed 1991 rokiem. Remont, który objął m.in. naprawę i przemurowanie ścian i sklepień oraz wykonanie stropów, zakończono w 1998 roku, przekazując odrestaurowane wnętrza Muzeum Historycznemu. Przed kilku laty stan budynku pogorszył się w związku z ponownym wystąpieniem zawilgoceń. Przy udziale Społecznego Komitetu przystąpiono do kompleksowych prac przy izolacji pionowej murów zewnętrznych oraz do wykonania stosowanych w takich przypadkach tynków szerokoporowych.

Na usunięcie przyczyn i skutków zawilgocenia SKOZK przeznaczył w latach 2005-2007 i 2011-2013 dotacje na łączną kwotę 570 475 zł.


Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa


ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków
NIP: 676-10-43-167
e-mail: biuro@skozk.krakow.pl

tel.: 12 422 69 99, 12 422 53 99, 12 422 53 68, 12 430 64 42
fax: 12 422 06 77

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00


Strona główna  |  O SKOZK  |   Źródła finansowania  |  Odnowione zabytki  |  Edukacja  |  Nagrody i wyróżnienia  |  Media  o nas  |  Filmy  |  Pytania  |  Akty prawne  | Formularze wniosków | Linki | Kontakt