Media o nas  
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 
Wnioski o dotacje z NFRZK na 2014 rok
Publikacja:  22.08.2013 r.
1_dziennik-polski.gif
Rozmowa Kroniki z Maciejem Wilamowskim
Rozmowa Kroniki z Maciejem Wilamowskim dyrektorem Biura Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa

- Zakończył się nabór wniosków o dotacje SKOZK do remontów zabytków w 2014 roku. Jaką kwotą musiałby dysponować Komitet, by zaspokoić wszystkie zgłoszone potrzeby?
- Wpłynęło 297 wniosków, mniej więcej tyle co rok temu. W sumie na ratowanie i odnawianie zabytków ich właściciele i administratorzy chcieliby otrzymać 120 mln zł dotacji (planowane przez nich prace są warte łącznie 175 mln zł). Niestety, będzie to niemożliwe. W ostatnich latach do rozdzielenia mamy corocznie tylko około 40 mln zł z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Co więcej, kondycja finansów publicznych jest teraz taka, że wzrostu tej kwoty nie należy oczekiwać.
- Czy któryś z obiektów, których dotyczą wnioski, potrzebuje natychmiastowej interwencji?
- Tak, są zgłoszone dwie bardzo poważne awarie. Szybkiej interwencji wymaga latarnia na kościele Świętych Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej. Pęka, w szczeliny w murze można już włożyć całą dłoń. Jest teraz otoczona rusztowaniami, bo są tam prowadzone ekspertyzy.
Drugi alarm mamy z klasztoru Reformatów - dotyczy muru odgradzającego klasztor od Plant. To bardzo stary mur, prawdopodobnie jeszcze wcześniejszy niż same zabudowania klasztorne z XVII wieku. Zaczął pękać (spękania biegną od góry do samych fundamentów), a do tego wychylił się niebezpiecznie w stronę Plant.
- Spora cześć pieniędzy ze SKOZK (ok. 40 proc. całej puli) co roku pozwala przywracać blask obiektom sakralnym. Jakie wnioski zwróciły Pana uwagę?
- Na przykład ten dotyczący konserwacji dużego witraża „Bóg Stwórca" u franciszkanów, według projektu Wyspiańskiego. Byłaby to kontynuacja rozpoczętej w tym roku odnowy witraży w tym kościele. Benedyktyni w Tyńcu chcieliby kończyć tworzenie podziemnej trasy turystycznej, pokazującej romańskie relikty opactwa. Ciekawostką jest też wniosek dotyczący cerkwi prawosławnej przy ul. Szpitalnej 24. Planuje się tam stworzenie Centrum Sztuki Sakralnej im. Jerzego Nowosielskiego, prezentującego ikony.
Oczywiście można się spodziewać także kontynuacji prac np. w katedrze na Wawelu. Katedra będzie w tych latach jednym z priorytetów ze względu na nadchodzące Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Komitet będzie starał się o poprawę estetyki tych miejsc i obiektów w mieście, które na pewno będą odwiedzane przy tej okazji.
- Które z planowanych renowacji szczególnie cieszą?
- Jest szansa, że ruszą remonty dwóch kamienic, których fatalny stan i wygląd od lat bulwersują krakowian: na obu rogach ulic Dietla i Stradomskiej. Wpłynęły do SKOZK wnioski o dotacje do remontów elewacji tych stojących naprzeciwko siebie okazałych budynków.
Podobnie cieszy informacja, że mógłby być odnawiany pałac Tarnowskich na rogu ulic Sławkowskiej i św. Marka. To jeden z najciekawszych pałaców w Krakowie, od lat jednak bardzo zaniedbany.
- Nadal jest duże zainteresowanie dotacjami ze strony właścicieli prywatnych kamienic?
-Podobne jak roki dwa lata temu. Wpłynęły w sumie 92 takie wnioski. Decyzja, które z nich dostaną dotacje zapadnie po przeprowadzeniu przez SKOZK wnikliwej analizy. Ważne jest m.in., by kamienica miała uregulowaną sytuację własnościową.
Autor:  Małgorzata Mrowiec


Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa


ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków
NIP: 676-10-43-167
e-mail: biuro@skozk.krakow.pl

tel.: 12 422 69 99, 12 422 53 99, 12 422 53 68, 12 430 64 42
fax: 12 422 06 77

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00


Strona główna  |  O SKOZK  |   Źródła finansowania  |  Odnowione zabytki  |  Edukacja  |  Nagrody i wyróżnienia  |  Media  o nas  |  Filmy  |  Pytania  |  Akty prawne  | Formularze wniosków | Linki | Kontakt