Rola Prezydenta RP
1_rola-prezydenta-rp.jpg
Prezydent RP na podstawie ustawy powołuje Przewodniczącego i członków SKOZK. Kancelaria Prezydenta RP zapewnia Komitetowi obsługę administracyjno-organizacyjną przez działające w Krakowie Biuro SKOZK. Prezydent RP ma zasadniczy wpływ na skalę pomocy Państwa dla procesu restauracji krakowskich zabytków, występując za pośrednictwem Rady Ministrów do Sejmu RP o ujęcie w ustawie budżetowej odpowiedniej dotacji dla znajdującego się w dyspozycji SKOZK Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Dotacja ta jest przekazywana Komitetowi za pośrednictwem Kancelarii Prezydenta RP.

W latach 2009-2012 Kancelaria Prezydenta RP oddawała każdego roku do dyspozycji SKOZK sumę 42,0 mln zł, w 2013 roku - 39,8 mln zł,  w latach 2014, 2015 i 2016 - 30,0 mln zł. Podobnie w 2017 roku Kancelaria Prezydenta RP przekaże 30 mln zł na restaurację krakowskich zabytków. Kwoty przekazywane z budżetu państwa za pośrednictwem Kancelarii Prezydenta RP oraz zbliżone kwotowo nakłady własne właścicieli i użytkowników zabytków pozwalają każdego roku prowadzić intensywne prace rewaloryzacyjne w ponad 100 obiektach na terenie Krakowa.


Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa


ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków
NIP: 676-10-43-167
e-mail: biuro@skozk.krakow.pl

tel.: 12 422 69 99, 12 422 53 99, 12 422 53 68, 12 430 64 42
fax: 12 422 06 77

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00


Strona główna  |  O SKOZK  |   Źródła finansowania  |  Odnowione zabytki  |  Edukacja  |  Nagrody i wyróżnienia  |  Media  o nas  |  Filmy  |  Pytania  |  Akty prawne  | Formularze wniosków | Linki | Kontakt