Skład
Przewodniczący:

1. Franciszek ZIEJKA – prof. dr hab., polonista, historyk kultury, były rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zastępcy Przewodniczącego:

2. Maria DZIELSKA – prof. dr hab., historyk (UJ)
3. Bogusław KRASNOWOLSKI – dr hab., historyk sztuki (prof. Uniwersytetu Pedagogicznego)
4. Jacek MAJCHROWSKI – prof. dr hab., prawnik (UJ), Prezydent Miasta Krakowa
5. Jan OSTROWSKI – prof. dr hab., historyk sztuki (UJ), dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu
6. Jerzy ZDRADA – prof. dr hab., historyk (UJ)

Sekretarz:

7. Maciej WILAMOWSKI – dyrektor Biura SKOZK

Członkowie:

8. Jerzy BARANOWSKI – dr, historyk sztuki
9. Zbigniew BEIERSDORF – dr, historyk architektury i urbanistyki
10. Beata BIEDROŃSKA-SŁOTOWA – dr, historyk sztuki (Muzeum Narodowe w Krakowie)
11. Katarzyna BIK-PIKOŃ – historyk sztuki, dziennikarz (Muzeum Narodowe w Krakowie)
12. Monika BOGDANOWSKA – dr hab., architekt (Politechnika Krakowska)
13. Aleksander BÖHM – prof. dr hab., architekt (Politechnika Krakowska)
14. Maria BRYKOWSKA – prof. dr hab., architekt (Politechnika Warszawska)
15. Adam BUJAK – artysta fotografik
16. Witold CĘCKIEWICZ – prof. dr hab., architekt, (em. prof. Politechniki Krakowskiej)
17. Janusz CHWAJOŁ – starszy Cechu Rzemiosł Budowlanych
18. Andrzej CHWALBA – prof. dr hab. , historyk (UJ), prezes krak. oddz. Polskiego Tow. Historycznego
19. Mieczysław CZUMA – dziennikarz, publicysta
20. Joanna DARANOWSKA-ŁUKASZEWSKA – historyk sztuki (Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział w Krakowie)
21. Paweł DETTLOFF – dr, historyk sztuki (Instytut Sztuki PAN)
22. Leszek DŁUGOSZ – poeta, kompozytor, pieśniarz
23. Artur DMOCHOWSKI – historyk, dziennikarz, były dyrektor TVP Historia
24. Piotr DOBOSZ – dr hab. , prawnik (UJ), profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie
25. Wojciech DRELICHARZ – dr hab., historyk (UJ)
26. Jacek S. DUBIEL – prof. dr hab., lekarz-kardiolog (Collegium Medicum UJ)
27. Stanisław DZIEDZIC – dr nauk humanistycznych, dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMKr.
28. ks. kard. Stanisław DZIWISZ – metropolita krakowski, Honorowy Obywatel Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa
29. Czesław DŹWIGAJ – prof., rzeźbiarz (ASP w Krakowie)
30. Leszek ELEKTOROWICZ – literat
31. Marcin FABIAŃSKI – prof. dr hab., historyk sztuki (UJ), z-ca dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu
32. Janusz FIRLET – dr, archeolog, Zamek Królewski na Wawelu
33. ks. inf. Bronisław FIDELUS – dr, wikariusz generalny Archidiecezji Krakowskiej
34. Kazimierz FLAGA – prof. dr hab., kierownik Katedry Budowy Mostów i Tuneli (Politechnika Krakowska)
35. Jan FRANCZYK – dr, psycholog, radny miasta Krakowa, redaktor naczelny „Głosu Nowohuckiego”
36. Andrzej GACZOŁ – dr hab., architekt
37. Anna GAWRON – zastępca dyrektora Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie
38. Jan GLEMB – inżynier, rzeczoznawca budowlany
39. ks. prał. Marek GŁOWNIA – proboszcz Parafii Wszystkich Świętych w Krakowie
40. Zofia GOŁUBIEW – historyk sztuki, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie
41. Adam GRYCZYŃSKI – artysta-fotografik, animator kultury
42. Edward HARDT – redaktor naczelny czasopisma „Renowacje i Zabytki”
43. Tadeusz JAKUBOWICZ – prezes Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie
44. Jan JANCZYKOWSKI – dr, architekt, małopolski wojewódzki konserwator zabytków
45. Jerzy JASIEŃKO – prof. dr hab., dyrektor Inst. Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, prezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
46. Stanisław JUCHNOWICZ – prof. dr hab., architekt, urbanista (em. profesor Politechniki Krakowskiej), Honorowy Obywatel Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa
47. Adolf JUZWENKO – dr, historyk, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
48. Andrzej KADŁUCZKA – prof. dr hab., architekt (Politechnika Krakowska)
49. Michał KLEIBER – prof. dr hab. specjalista z zakresu mechaniki i informatyki, były prezes PAN
50. Barbara KLESZCZYŃSKA – historyk sztuki
51. Krzysztof KOEHLER – dr hab., polonista, b. dyrektor TVP Kultura
52. Zygmunt KOLENDA – prof. dr hab. (Akademia Górniczo-Hutnicza)
53. Waldemar KOMOROWSKI – dr, historyk sztuki (Muzeum Narodowe w Krakowie)
54. Mikołaj KORNECKI – architekt, przewodniczący Obywatelskiego Komitetu Ratowania Krakowa
55. Grażyna KORPAL – prof. , b. dziekan Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie
56. Maria KORYTOWSKA – prof. dr hab., literaturoznawca (UJ)
57. Robert KOSTRO –  historyk, publicysta, dyrektor Muzeum Historii Polski
58. Michał KOZIOŁ – historyk, dziennikarz
59. Roman KOZŁOWSKI – doc. dr hab., chemik (Inst. Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN)
60. Zbigniew KRESEK – em. dyrektor Domu Turysty PTTK w Krakowie
61. Paweł KUBISZTAL – dziennikarz, prezes stowarzyszenia i redaktor serwisu „Podgórze.pl”
62. Lechosław LAMEŃSKI – prof. dr hab. , historyk sztuki (KUL)
63. Romuald LOEGLER – dr architekt
64. Marek ŁUKACZ – dr, historyk architektury (Politechnika Krakowska)
65. Krystyna ŁYCZAKOWSKA – architekt
66. Janusz MAKUCH – polonista, dyrektor Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie
67. ks. kard. Franciszek MACHARSKI
68. Agata MAMOŃ-PROKOP – konserwator
69. Adam MARKOWSKI – prezes Klubu Ekologicznego Okręg Małopolska
70. Aleksandra MĄCZKA – dziennikarz
71. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI – prof. dr hab., socjolog (Uniwersytet Ekonomiczny)
72. Jerzy MILLER – wojewoda małopolski, b. minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
73. Anna MITKOWSKA – prof. dr hab., architekt (Politechnika Krakowska)
74. Karol MUSIOŁ – prof. dr hab., fizyk, były rektor UJ
75. Czesław NIEMCZYŃSKI – wiceprezes wydawnictwa Jagiellonia S.A.
76. Michał NIEZABITOWSKI – dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
77. Zdzisław NOGA – prof. dr hab., historyk (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
78. ks. Józef NOWOBILSKI – dr, historyk sztuki, dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie
79. Józef NYKIEL – prof., konserwator (ASP w Krakowie)
80. Rita PAGACZ-MOCZARSKA – dziennikarz, redaktor naczelny czasopisma UJ „Alma Mater”
81. Irena PALCA – historyk sztuki (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa)
82. Michał PARCZEWSKI – prof. dr hab. , archeolog (UJ)
83. Wacław PASSOWICZ – były zast. dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
84.  Paweł PENCAKOWSKI – dr hab., historyk sztuki (ASP w Krakowie)   
85.  Krzysztof PENDERECKI – prof., kompozytor, Honorowy Obywatel Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa
86.  Jerzy PETRUS – z-ca dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu    
87.  Ireneusz PŁUSKA – prof., konserwator (ASP w Krakowie)     
88.  Jacek PURCHLA – prof. dr hab., dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie  
89.  Zbigniew REGUCKI – dziennikarz    
90.  Stanisław RODZIŃSKI – prof., artysta malarz, były rektor ASP w Krakowie   
91.  Halina ROJKOWSKA – historyk sztuki (Oddział Ochrony Zabytków UMKr )   
92.  Mieczysław ROKOSZ – dr hab., historyk, prezes Komitetu Kopca Kościuszki    
93.  Andrzej ROTTERMUND – prof. dr hab., historyk sztuki, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie  
94.  Michał ROŻEK – dr hab., historyk sztuki, autor przewodników i książek o Krakowie    
95.  Arkady RZEGOCKI – dr hab., politolog (UJ)   
96.  Wacław SERUGA – prof. dr hab., architekt (Politechnika Krakowska)  
97.  Janusz SEPIOŁ – architekt, historyk sztuki, senator RP    
98.  Andrzej SIWEK – dr, historyk sztuki, Kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Krakowie    
99.  Ryszard SKRZYPCZAK – menadżer    
100.  Janusz SMÓLSKI – architekt    
101.  Liliana SONIK – publicystka, prezes Instytutu Dziedzictwa w Krakowie    
102.  Michał STERNICKI – muzyk (Opera Krakowska), naczelnik harcerzy ZHR    
103.  Władysław STRÓŻEWSKI – prof. dr hab., filozof, doktor honoris causa UJ, Honorowy Obywatel Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa
104.  Aldona SUDACKA –  historyk sztuki    
105.  Stanisława SURDYKOWSKA – prof. dr hab., ekonomista (UJ)  
106.  Tadeusz SYRYJCZYK – działacz społeczny i gospodarczy    
107.  Krzysztof SZCZERSKI – dr hab., politolog (UJ), poseł na Sejm RP   
108.  Michał ŚLIWA – prof. dr hab., politolog, rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie  
109.  Ryszard TADEUSIEWICZ – prof. dr hab., specjalista w zakresie automatyki, prezes Oddziału Krakowskiego PAN, były rektor AGH  
110.  ks  Jacek URBAN – prof. dr hab., historyk (UP JP II), kustosz Archiwum Krak. Kapituły Katedralnej
111.  Marek WALCZAK – dr hab., historyk sztuki (UJ)   
112.  Stanisław WALTOŚ – prof. dr hab., prawnik, historyk prawa  
113.  Tomasz WĘCŁAWOWICZ – dr hab., historyk sztuki (UPJPII)   
114.  Krzysztof WIELGUS – dr, architekt, urbanista (Politechnika Krakowska)    
115.  Marian WOŁKOWSKI-WOLSKI – dr hab., historyk (UPJPII), Prezes Zarządu Fundacji XX Czartoryskich  
116.  Jerzy WYROZUMSKI – prof.  dr hab., historyk, sekretarz generalny PAU, prezes Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa  
117.  Emil ZAITZ – archeolog (Muzeum Archeologiczne w Krakowie)    
118.  Władysław ZALEWSKI – prof.  dr, konserwator (ASP w Krakowie)   
119.  Genowefa ZAŃ-OGRABEK – historyk sztuki (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa)    
120.  Jerzy ZBIEGIEŃ – architekt, miejski konserwator zabytków w Krakowie    


Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa


ul. Bracka 13, 31-005 Kraków
NIP: 676-10-43-167
tel. / fax: (+48) 12-422-69-99, 12-422-51-66
e-mail: biuro@skozk.krakow.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00


Strona główna  |  O SKOZK  |   Źródła finansowania  |  Odnowione zabytki  |  Edukacja  |  Nagrody i wyróżnienia  |  Media  o nas  |  Filmy  |  Pytania  |  Akty prawne  | Formularze wniosków | Biuletyn | Linki | Kontakt