Skład
Przewodniczący:

1. Franciszek ZIEJKA – prof. dr hab., polonista, historyk kultury, b. rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zastępcy Przewodniczącego:

2. Maria DZIELSKA – prof. dr hab., historyk (UJ)
3. Bogusław KRASNOWOLSKI – dr hab., historyk sztuki (prof. Uniwersytetu Pedagogicznego)
4. Jacek MAJCHROWSKI – prof. dr hab., prawnik (UJ), Prezydent Miasta Krakowa
5. Jan OSTROWSKI – prof. dr hab., historyk sztuki (UJ), dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu
6. Jerzy ZDRADA – prof. dr hab., historyk (UJ)

Sekretarz:

7. Maciej WILAMOWSKI – dyrektor Biura SKOZK

Członkowie:

8. Zbigniew BEIERSDORF – dr, historyk architektury i urbanistyki
9. Beata BIEDROŃSKA-SŁOTOWA – dr, historyk sztuki (Muzeum Narodowe w Krakowie)
10. Katarzyna BIK-PIKOŃ – historyk sztuki, dziennikarz (Muzeum Narodowe w Krakowie)
11. Monika BOGDANOWSKA – dr hab., architekt (Politechnika Krakowska)
12. Aleksander BÖHM – prof. dr hab., architekt (Politechnika Krakowska)
13. Maria BRYKOWSKA – prof. dr hab., architekt (Politechnika Warszawska)
14. Adam BUJAK – artysta fotografik
15. Witold CĘCKIEWICZ – prof. dr hab., architekt, (em. prof. Politechniki Krakowskiej)
16. Janusz CHWAJOŁ – starszy Cechu Rzemiosł Budowlanych
17. Andrzej CHWALBA – prof. dr hab., historyk (UJ)
18. Mieczysław CZUMA – dziennikarz, publicysta
19. Joanna DARANOWSKA-ŁUKASZEWSKA – historyk sztuki (Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział w Krakowie)
20. Paweł DETTLOFF – dr, historyk sztuki (Instytut Sztuki PAN)
21. Leszek DŁUGOSZ – poeta, kompozytor, pieśniarz
22. Artur DMOCHOWSKI – historyk, dziennikarz, prezes Polskiej Agencji Prasowej
23. Piotr DOBOSZ – dr hab., prawnik (UJ), profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie
24. Wojciech DRELICHARZ – dr hab., historyk (UJ)
25. Jacek S. DUBIEL – prof. dr hab., lekarz-kardiolog (Collegium Medicum UJ)
26. Stanisław DZIEDZIC – dr nauk humanistycznych, dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMKr.
27. ks. kard. Stanisław DZIWISZ – metropolita krakowski, Honorowy Obywatel Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa
28. Czesław DŹWIGAJ – prof., rzeźbiarz (ASP w Krakowie)
29. Leszek ELEKTOROWICZ – literat
30. Marcin FABIAŃSKI – prof. dr hab., historyk sztuki (UJ), z-ca dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu
31. Janusz FIRLET – dr, archeolog, Zamek Królewski na Wawelu
32. ks. inf. Bronisław FIDELUS – dr, wikariusz generalny Archidiecezji Krakowskiej
33. Kazimierz FLAGA – prof. dr hab., kierownik Katedry Budowy Mostów i Tuneli (Politechnika Krakowska)
34. Jan FRANCZYK – dr, psycholog, radny miasta Krakowa, redaktor naczelny „Głosu Nowohuckiego”
35. Andrzej GACZOŁ – dr hab., architekt
36. Anna GAWRON – b. zastępca dyrektora Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie
37. Jan GLEMB – inżynier, rzeczoznawca budowlany
38. ks. prał. Marek GŁOWNIA – proboszcz Parafii Wszystkich Świętych w Krakowie
39. Zofia GOŁUBIEW – historyk sztuki, b. dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie
40. Adam GRYCZYŃSKI – artysta-fotografik, animator kultury
41. Edward HARDT – redaktor naczelny czasopisma „Renowacje i Zabytki”
42. Tadeusz JAKUBOWICZ – prezes Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie
43. Jan JANCZYKOWSKI – dr, architekt, małopolski wojewódzki konserwator zabytków
44. Jerzy JASIEŃKO – prof. dr hab., dyrektor Inst. Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, prezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
45. Stanisław JUCHNOWICZ – prof. dr hab., architekt, urbanista (em.profesor Politechniki Krakowskiej), Honorowy Obywatel Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa
46. Adolf JUZWENKO – dr, historyk, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
47. Andrzej KADŁUCZKA – prof. dr hab., architekt (Politechnika Krakowska)
48. Michał KLEIBER – prof. dr hab.specjalista z zakresu mechaniki i informatyki, były prezes PAN
49. Barbara KLESZCZYŃSKA – historyk sztuki
50. Krzysztof KOEHLER – dr hab., polonista, z-ca Dyrektora Instytutu Książki
51. Zygmunt KOLENDA – prof. dr hab.(Akademia Górniczo-Hutnicza)
52. Waldemar KOMOROWSKI – dr, historyk sztuki (Muzeum Narodowe w Krakowie)
53. Mikołaj KORNECKI – architekt, przewodniczący Obywatelskiego Komitetu Ratowania Krakowa
54. Grażyna KORPAL – prof., b. dziekan Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie
55. Maria KORYTOWSKA – prof. dr hab., literaturoznawca (UJ)
56. Robert KOSTRO –  historyk, publicysta, dyrektor Muzeum Historii Polski
57. Michał KOZIOŁ – historyk, dziennikarz
58. Roman KOZŁOWSKI – doc. dr hab., chemik (Inst. Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN)
59. Zbigniew KRESEK – em. dyrektor Domu Turysty PTTK w Krakowie
60. Paweł KUBISZTAL – dziennikarz, prezes stowarzyszenia i redaktor serwisu „Podgórze.pl”
61. Lechosław LAMEŃSKI – prof. dr hab., historyk sztuki (KUL)
62. Romuald LOEGLER – dr architekt
63. Marek ŁUKACZ – dr, historyk architektury (Politechnika Krakowska)
64. Krystyna ŁYCZAKOWSKA – architekt
65. Janusz MAKUCH – polonista, dyrektor Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie
66. ks. kard. Franciszek MACHARSKI
67. Agata MAMOŃ-PROKOP – konserwator
68. Adam MARKOWSKI – prezes Klubu Ekologicznego Okręg Małopolska
69. Aleksandra MĄCZKA – dziennikarz
70. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI – prof. dr hab., socjolog (Uniwersytet Ekonomiczny)
71. Jerzy MILLER – b. minister spraw wewnętrznych i administracji, b. wojewoda małopolski
72. Anna MITKOWSKA – prof. dr hab., architekt (Politechnika Krakowska)
73. Karol MUSIOŁ – prof. dr hab., fizyk, b. rektor UJ
74. Czesław NIEMCZYŃSKI – wiceprezes wydawnictwa Jagiellonia S.A.
75. Michał NIEZABITOWSKI – dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
76. Zdzisław NOGA – prof. dr hab., historyk (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
77. ks. Józef NOWOBILSKI – dr, historyk sztuki, dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie
78. Józef NYKIEL – prof., konserwator (ASP w Krakowie)
79. Rita PAGACZ-MOCZARSKA – dziennikarz, redaktor naczelny czasopisma UJ „Alma Mater”
80. Irena PALCA – historyk sztuki (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa)
81. Michał PARCZEWSKI – prof. dr hab., archeolog (UJ)
82. Wacław PASSOWICZ – b. z-ca dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
83. Paweł PENCAKOWSKI – dr hab., historyk sztuki (ASP w Krakowie)   
84. Krzysztof PENDERECKI – prof., kompozytor, Honorowy Obywatel Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa
85. Jerzy PETRUS – z-ca dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu    
86. Ireneusz PŁUSKA – prof., konserwator (ASP w Krakowie)     
87. Jacek PURCHLA – prof. dr hab., dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, prezes Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, przewodniczący Polskiego Komitetu UNESCO
88. Zbigniew REGUCKI – dziennikarz    
89. Stanisław RODZIŃSKI – prof., artysta malarz, b. rektor ASP w Krakowie   
90. Halina ROJKOWSKA – historyk sztuki (Oddział Ochrony Zabytków UMKr )   
91. Mieczysław ROKOSZ – dr hab., historyk, prezes Komitetu Kopca Kościuszki    
92. Andrzej ROTTERMUND – prof. dr hab., historyk sztuki, b. dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie  
93. Arkady RZEGOCKI – dr hab., politolog (UJ)   
94. Wacław SERUGA – prof. dr hab., architekt (Politechnika Krakowska)  
95. Janusz SEPIOŁ – architekt, historyk sztuki, b. senator RP    
96. Andrzej SIWEK – dr, historyk sztuki, Kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Krakowie    
97. Ryszard SKRZYPCZAK – menadżer kultury, z-ca dyrektora Instytutu Książki  
98. Janusz SMÓLSKI – architekt    
99. Liliana SONIK – publicystka, prezes Instytutu Dziedzictwa w Krakowie    
100. Michał STERNICKI – muzyk (Opera Krakowska), były Naczelnik Harcerzy ZHR    
101. Władysław STRÓŻEWSKI – prof. dr hab., filozof, doktor honoris causa UJ, Honorowy Obywatel Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa
102. Aldona SUDACKA –  historyk sztuki    
103. Stanisława SURDYKOWSKA – prof. dr hab., ekonomista (UJ)  
104. Tadeusz SYRYJCZYK – działacz społeczny i gospodarczy    
105. Krzysztof SZCZERSKI – dr hab., politolog, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP  
106. Michał ŚLIWA – prof. dr hab., politolog, rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie  
107. Ryszard TADEUSIEWICZ – prof. dr hab., specjalista w zakresie automatyki, były rektor AGH  
108. ks  Jacek URBAN – prof. dr hab., historyk (UP JP II), kustosz Archiwum Krak. Kapituły Katedralnej
109. Marek WALCZAK – dr hab., historyk sztuki (UJ)   
110. Stanisław WALTOŚ – prof. dr hab., prawnik, historyk prawa  
111. Tomasz WĘCŁAWOWICZ – prof. dr hab., historyk sztuki (UPJPII)   
112. Krzysztof WIELGUS – dr, architekt, urbanista (Politechnika Krakowska)    
113. Marian WOŁKOWSKI-WOLSKI – dr hab., historyk (UPJPII), Prezes Zarządu Fundacji XX Czartoryskich  
114. Jerzy WYROZUMSKI – prof. dr hab., historyk, b. sekretarz generalny PAU
115. Emil ZAITZ – archeolog (Muzeum Archeologiczne w Krakowie)    
116. Władysław ZALEWSKI – prof.  dr, konserwator (ASP w Krakowie)   
117. Genowefa ZAŃ-OGRABEK – historyk sztuki (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa)
118. Jerzy ZBIEGIEŃ – architekt, miejski konserwator zabytków w Krakowie


Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa


ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków
NIP: 676-10-43-167
e-mail: biuro@skozk.krakow.pl

tel.: 12 422 69 99, 12 422 53 99, 12 422 53 68, 12 430 64 42
fax: 12 422 06 77

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00


Strona główna  |  O SKOZK  |   Źródła finansowania  |  Odnowione zabytki  |  Edukacja  |  Nagrody i wyróżnienia  |  Media  o nas  |  Filmy  |  Pytania  |  Akty prawne  | Formularze wniosków | Biuletyn | Linki | Kontakt