Skład
Przewodniczący:

1. Franciszek ZIEJKA – prof. dr hab., polonista, historyk kultury, b. rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zastępcy Przewodniczącego:

2. Maria DZIELSKA – prof. dr hab., historyk (UJ)
3. Bogusław KRASNOWOLSKI – dr hab., historyk sztuki (prof. UP JP II))
4. Jacek MAJCHROWSKI – prof. dr hab., prawnik (UJ), Prezydent Miasta Krakowa
5. Jan OSTROWSKI – prof. dr hab., historyk sztuki (UJ), dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu
6. Jerzy ZDRADA – prof. dr hab., historyk (UJ)

Sekretarz:

7. Maciej WILAMOWSKI – dyrektor Biura SKOZK

Członkowie:

8. Zbigniew BEIERSDORF – dr, historyk architektury i urbanistyki
9. Beata BIEDROŃSKA-SŁOTOWA – dr, historyk sztuki (Muzeum Narodowe w Krakowie)
10. Katarzyna BIK-PIKOŃ – historyk sztuki, dziennikarz (Muzeum Narodowe w Krakowie)
11. Monika BOGDANOWSKA – dr hab., architekt (Politechnika Krakowska)
12. Aleksander BÖHM – prof. dr hab., architekt (Politechnika Krakowska)
13. Maria BRYKOWSKA – prof. dr hab., architekt (Politechnika Warszawska)
14. Adam BUJAK – artysta fotografik
15. Witold CĘCKIEWICZ – prof. dr hab., architekt, (em. prof. Politechniki Krakowskiej)
16. Janusz CHWAJOŁ – starszy Cechu Rzemiosł Budowlanych
17. Andrzej CHWALBA – prof. dr hab., historyk (UJ)
18. Mieczysław CZUMA – dziennikarz, publicysta
19. Joanna DARANOWSKA-ŁUKASZEWSKA – historyk sztuki (Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział w Krakowie)
20. Paweł DETTLOFF – dr, historyk sztuki (Instytut Sztuki PAN)
21. Leszek DŁUGOSZ – poeta, kompozytor, pieśniarz
22. Artur DMOCHOWSKI – historyk, dziennikarz, były prezes Polskiej Agencji Prasowej
23. Piotr DOBOSZ – dr hab., prawnik, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie
24. Wojciech DRELICHARZ – dr hab., historyk (UJ)
25. Jacek S. DUBIEL – prof. dr hab., lekarz-kardiolog (Collegium Medicum UJ)
26. Stanisław DZIEDZIC – dr, polonista, historyk kultury, dyrektor Biblioteki "Kraków"
27. ks. kard. Stanisław DZIWISZ – b. metropolita krakowski, Honorowy Obywatel Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa
28. Czesław DŹWIGAJ – prof., rzeźbiarz (ASP w Krakowie)
29. Leszek ELEKTOROWICZ – literat
30. Marcin FABIAŃSKI – prof. dr hab., historyk sztuki (UJ), z-ca dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu
31. Janusz FIRLET – dr, archeolog (Zamek Królewski na Wawelu)
32. ks. inf. Bronisław FIDELUS – dr, wikariusz generalny Archidiecezji Krakowskiej
33. Kazimierz FLAGA – prof. dr hab., specjalstwa w zakresie budowy mostów i tuneli, b. rektor Politechniki Krakowskiej
34. Jan FRANCZYK – dr, psycholog (UP w Krakowie), radny miasta Krakowa, redaktor naczelny „Głosu Nowohuckiego”
35. Andrzej GACZOŁ – dr hab., architekt (Politechnika Krakowska)
36. Anna GAWRON – b. zastępca dyrektora Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie
37. Jan GLEMB – inżynier, rzeczoznawca budowlany
38. ks. prał. Marek GŁOWNIA – Prezes Zarządu Fundacji „Panteon Narodowy”
39. Zofia GOŁUBIEW – historyk sztuki, b. dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie
40. Adam GRYCZYŃSKI – artysta fotografik, animator kultury
41. Edward HARDT – redaktor naczelny czasopisma „Renowacje i Zabytki”
42. Tadeusz JAKUBOWICZ – prezes Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie
43. Jan JANCZYKOWSKI – dr, architekt, małopolski wojewódzki konserwator zabytków
44. Jerzy JASIEŃKO – prof. dr hab., dyrektor Inst. Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, prezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
45. Stanisław JUCHNOWICZ – prof. dr hab., architekt, urbanista (em.profesor Politechniki Krakowskiej), Honorowy Obywatel Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa
46. Adolf JUZWENKO – dr, historyk, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
47. Andrzej KADŁUCZKA – prof. dr hab., architekt (Politechnika Krakowska)
48. Michał KLEIBER – prof. dr hab.specjalista z zakresu mechaniki i informatyki, b. prezes PAN
49. Barbara KLESZCZYŃSKA – historyk sztuki
50. Krzysztof KOEHLER – dr hab., polonista, z-ca dyrektora Instytutu Książki
51. Zygmunt KOLENDA – prof. dr hab., specjalista w zakresie energetyki, em. wykładowca Akademii Górniczo-Hutniczej
52. Waldemar KOMOROWSKI – dr, historyk sztuki (Muzeum Narodowe w Krakowie)
53. Mikołaj KORNECKI – architekt, honorowy przewodniczący Obywatelskiego Komitetu Ratowania Krakowa
54. Grażyna KORPAL – prof., kierownik Katedry Konserwacji i Restauracji Malowideł Sztalugowych ASP w Krakowie
55. Maria KORYTOWSKA – prof. dr hab., literaturoznawca (UJ)
56. Robert KOSTRO –  historyk, publicysta, dyrektor Muzeum Historii Polski
57. Michał KOZIOŁ – historyk, dziennikarz
58. Roman KOZŁOWSKI – prof. dr hab., chemik (Inst. Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN)
59. Zbigniew KRESEK – em. dyrektor Domu Turysty PTTK w Krakowie
60. Paweł KUBISZTAL – dziennikarz, prezes stowarzyszenia i redaktor serwisu „Podgórze.pl”
61. Lechosław LAMEŃSKI – prof. dr hab., historyk sztuki (KUL)
62. Romuald LOEGLER – dr, architekt
63. Marek ŁUKACZ – dr, historyk architektury (Politechnika Krakowska)
64. Krystyna ŁYCZAKOWSKA – architekt, wiceprezes Stowarzyszenia Architektów Polskich – Oddział w Krakowie
65. Janusz MAKUCH – polonista, dyrektor Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie
66. Agata MAMOŃ-PROKOP – konserwator
67. Aleksandra MĄCZKA – dziennikarz
68. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI – prof. dr hab., socjolog, b. rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie
69. Jerzy MILLER – b. minister spraw wewnętrznych i administracji, b. wojewoda małopolski
70. Anna MITKOWSKA – prof. dr hab., architekt (Politechnika Krakowska)
71. Karol MUSIOŁ – prof. dr hab., fizyk, b. rektor UJ
72. Czesław NIEMCZYŃSKI – dziennikarz, b. redaktor „Dziennika Polskiego”
73. Michał NIEZABITOWSKI – dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
74. Zdzisław NOGA – prof. dr hab., historyk (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
75. ks. Józef NOWOBILSKI – dr, historyk sztuki, b. dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie
76. Józef NYKIEL – prof., konserwator (ASP w Krakowie)
77. Rita PAGACZ-MOCZARSKA – dziennikarz, redaktor naczelny czasopisma UJ „Alma Mater”
78. Irena PALCA – historyk sztuki (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa)
79. Michał PARCZEWSKI – prof. dr hab., archeolog (Uniwersytet Rzeszowski)
80. Wacław PASSOWICZ – b. z-ca dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
81. Paweł PENCAKOWSKI – dr hab., historyk sztuki (ASP w Krakowie)   
82. Krzysztof PENDERECKI – prof., kompozytor, Honorowy Obywatel Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa
83. Jerzy PETRUS – z-ca dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu    
84. Ireneusz PŁUSKA – prof., konserwator (ASP w Krakowie)     
85. Jacek PURCHLA – prof. dr hab., prezes Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, b. dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie
86. Zbigniew REGUCKI – dziennikarz    
87. Stanisław RODZIŃSKI – prof., artysta malarz, b. rektor ASP w Krakowie   
88. Halina ROJKOWSKA – historyk sztuki  
89. Mieczysław ROKOSZ – dr hab., historyk, prezes Komitetu Kopca Kościuszki    
90. Andrzej ROTTERMUND – prof. dr hab., historyk sztuki, b. dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie  
91. Arkady RZEGOCKI – dr hab., politolog (UJ), ambasador RP w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
92. Wacław SERUGA – prof. dr hab., architekt (Politechnika Krakowska)  
93. Janusz SEPIOŁ – architekt, historyk sztuki, b. marszałek Województwa Małopolskiego, b. senator RP    
94. Andrzej SIWEK – dr, historyk sztuki, Kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Krakowie    
95. Ryszard SKRZYPCZAK – menadżer kultury, z-ca dyrektora Instytutu Książki   
96. Janusz SMÓLSKI – architekt    
97. Liliana SONIK – publicystka, prezes Instytutu Dziedzictwa w Krakowie    
98. Michał STERNICKI – muzyk (Opera Krakowska), b. Naczelnik Harcerzy ZHR    
99. Władysław STRÓŻEWSKI – prof. dr hab., filozof, doktor honoris causa UJ, Honorowy Obywatel Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa
100. Aldona SUDACKA –  historyk sztuki    
101. Stanisława SURDYKOWSKA – prof. dr hab., ekonomista (UJ)  
102. Tadeusz SYRYJCZYK – dr, działacz społeczny i gospodarczy    
103. Krzysztof SZCZERSKI – dr hab., politolog, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP   
104. Michał ŚLIWA – prof. dr hab., politolog, b. rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie  
105. Ryszard TADEUSIEWICZ – prof. dr hab., specjalista w zakresie automatyki, b. rektor AGH  
106. ks  Jacek URBAN – prof. dr hab., historyk (UP JP II), kustosz Archiwum Krak. Kapituły Katedralnej
107. Marek WALCZAK – dr hab., historyk sztuki (UJ)   
108. Stanisław WALTOŚ – prof. dr hab., prawnik, historyk prawa  
109. Tomasz WĘCŁAWOWICZ – prof. dr hab., historyk architektury (Krakowska Akademia im. Frycza-Modrzewskiego)   
110. Krzysztof WIELGUS – dr, architekt, urbanista (Politechnika Krakowska)    
111. Marian WOŁKOWSKI-WOLSKI – dr hab., historyk (UP JP II), b. Prezes Zarządu Fundacji XX Czartoryskich  
112. Jerzy WYROZUMSKI – prof. dr hab., historyk, b. sekretarz generalny PAU
113. Emil ZAITZ – archeolog (Muzeum Archeologiczne w Krakowie)    
114. Władysław ZALEWSKI – prof.  dr, konserwator (ASP w Krakowie)   
115. Genowefa ZAŃ-OGRABEK – historyk sztuki (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa)
116. Jerzy ZBIEGIEŃ – architekt, miejski konserwator zabytków w KrakowieSpołeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa


ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków
NIP: 676-10-43-167
e-mail: biuro@skozk.krakow.pl

tel.: 12 422 69 99, 12 422 53 99, 12 422 53 68, 12 430 64 42
fax: 12 422 06 77

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00


Strona główna  |  O SKOZK  |   Źródła finansowania  |  Odnowione zabytki  |  Edukacja  |  Nagrody i wyróżnienia  |  Media  o nas  |  Filmy  |  Pytania  |  Akty prawne  | Formularze wniosków | Linki | Kontakt